Elementy metody werbo-tonalnej we wczesnej interwencji logopedycznej

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 380 zł
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Karolina Nowak- Kuna

Program:

  1. Elementy metody werbo-tonalnej
  2. Program wprowadzający Knill
  3. Animal Boxes – propozycja pracy z onomatopejami (tworzenie pudełek terapeutycznych)
  4. Przegląd najlepszych pomocy logopedycznych (książki i zabawki)

Na kursie uczestnicy zostaną zapoznani przede wszystkim z elementami metody werbo-tonalnej, jakich używa się w pracy z małym dzieckiem, ale także z Programem Wprowadzającym Knill. Zostaną zaprezentowane pomoce, zabawki logopedyczne oraz książki przeznaczone dla małych dzieci, które można włączyć w terapię logopedyczną również w połączeniu z metodą werbo-tonalną. Zapraszamy do nagrania ćwiczeń. Proponowany strój wygodny/sportowy.