Diagnoza i terapia sensoryczna traktu ustno-twarzowego w logopedii, kosmetologii, fizjoterapii stomatologicznej i neurologicznej

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 11 grudnia 2022 r. (09:00 - 15:00)
 • 💰Cena – 1000 zł

  Odbiorcy: Logopedzi, fizjoterapeuci, stomatolodzy, higienistki stomatologiczne,  kosmetolodzy i osoby zainteresowanych programem.

  Opis: Zmysł czucia w jamie ustnej zapewnia nam odbieranie różnych bodźców czuciowych oraz właściwe na nie reagowanie. Zaburzenia w ich odbiorze lub interpretacji i integracji mogą wpływać  negatywnie m.in. na staw skroniowo-żuchwowy, mowę, aktywność języka, pobieranie pokarmów, napięcie i masę mięśniową traktu ustno-twarzowego oraz estetykę twarzy. 

  Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi sposobami diagnostycznymi narządów zmysłów w obrębie traktu ustno-twarzowego oraz z sposobami terapeutycznymi.

  Korzyści – po kursie uczestnik będzie samodzielnie potrafił przeprowadzić przesiewowe testy diagnostyczne narządów zmysłów traktu ustno-twarzowego, zinterpretować ich wyniki oraz przeprowadzić stymulację.

  Uczestnik wiedzę wykorzysta m.in. u pacjentów po udarach, uszkodzeniach czaszkowo-mózgowych, u dzieci z MPD, z Zespołem Downa, w ślinieniu, itp.

  1. Znaczenie czucia w jamie ustnej – wpływ zaburzeń czucia w jamie ustnej na estetykę twarzy, motorykę i połykanie.
  2. Diagnoza: czucia powierzchownego dotyku w jamie ustnej i na pow. twarzy, czucia powierzchownego ucisku w jamie ustnej i na pow. twarzy,  czucia powierzchownego temperatury w jamie ustnej i na pow. twarzy, czucia powierzchownego bólu na pow. twarzy, czucia smaku w jamie ustnej, czucia głębokiego w stawach skroniowo-żuchwowych, integracji czucia jamy ustnej  na poziomie korowym.
  3. Terapia w zaburzeniach: czucia powierzchownego dotyku w jamie ustnej i na pow. twarzy, czucia powierzchownego ucisku w jamie ustnej i na pow. twarzy, czucia powierzchownego temperatury w jamie ustnej i na pow. twarzy, czucia smaku w jamie ustnej, czucia głębokiego w stawach skroniowo-żuchwowych, integracji czucia jamy ustnej na poziomie korowym.
  4. Zasady bezpieczeństwa.

  Materiały szkoleniowe – Prowadzący na czas szkolenia zapewnia:

  • niezbędne narzędzia diagnostyczne
  • materiały do zajęć praktycznych
  • materia dydaktyczne drukowane

      Uwaga:

  1.  Program autorski.
  2. Kurs zgodny z EBM (medycyna oparta na faktach) bez bloku dotyczącego medycyny niekonwencjonalnej.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare. Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Absolwentka wielu szkoleń podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 400 artykułów i ponad 20 książek, w tym:

  • „Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych”,
  • „Kinesiotaping w pediatrii”,
  • „Kinesiotaping w sporcie”,
  • „Kinesiotapong w podologii”,
  • „Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii”.
  • „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę..” wyd. 2020
  • „Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept”. wyd. 2020
  • „Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept.” wyd. 2020
  • „Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych”
  • „Terapia Neurorozwojowa dzieci