Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

ZAPISZ SIĘ

Cel szkolenia:

  1. Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
  2. Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
  3. Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.

Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Program szkolenia:

  1. Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych.
  2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci 3-5 letnich z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza materiałów video)
  3. Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich procedur diagnostycznych: szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych, schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji).
  4. Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej (analiza materiałów video) – konstruowanie działań naprawczych.
  5. Wskazówki do skutecznej pracy z rodzicami dzieci z ORM

Małgorzata Łukaszewska-Choruży – Neurologopeda kliniczny, instruktor masażu Shantala, terapeuta  Emphaty Dolls, terapeuta  Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego, terapeuta Metody Padovan (moduł – I, II), praktyk, wykładowca akademicki, konsultant w zakresie wspierania funkcji pokarmowych u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, Dyrektor Poradni „ąę” w Płocku.