Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym – diagnoza kompleksu orofacjalnego. Ujęcie holistyczne.

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 800 zł  

Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi.

Opis: Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi w ujęciu holistycznym. Kurs w ujęciu całościowym uczy myślenia o zależnościach układów sensomotorycznych w kontekście pracy logopedy. Bazuje przede wszystkim na znajomości anatomii jako bazy dla dalszych dobrej diagnozy i terapii logopedycznej.  Uczy jak rozpoznawać potrzeby pacjentów poprzez rzetelną diagnozę anatomii i fizjologii obszaru ustno-twarzowego. Ważne, aby Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu mógł samodzielnie działać i dochodzić do ważnych dla niego i jego pacjentów wniosków i na bazie swoich przemyśleń tworzył własne koncepcje pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie ze strukturami anatomicznym okolicy oralnej jako bazy dla prowadzenia terapii miofunkcjonalnej w logopedii,
 • wdrożenie podstawowych procedur oceny pacjentów w aspekcie anatomiczne- funkcjonalnym,
 • przepracowanie wszystkich możliwych, dostępnych dla terapeuty struktur anatomicznych, aby lepiej dopasowywać cele terapeutyczne.

Program szkolenia:

Część I - ANATOMIA DLA LOGOPEDÓW – podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka:

 1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
 2. Anatomia w palpacji- praktyczny warsztat na żywym człowieku
 3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
 4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
 5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
 6. Samoregulacja sensoryczna w kontekście rozwoju małego pacjenta – czym jest, jak zdiagnozować trudności w tym obszarze?
 7. Układ taktylny jako jeden z bazowych układów dla terapii pacjenta z wyzwaniami.
 8. Linia media – dlaczego jest taka ważna w rozwoju człowieka?
 9. Ręka i stopa a rozwój oralny – diagnoza motoryki małej, w tym umiejętności grafomotorycznych oraz diagnoza funkcji stopy a wpływ na rozwój umiejętności taktylno-motorycznych sfery oralnej.

Część  II - Diagnoza logopedyczna pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi

 1. Wstępna ocena możliwości pacjenta – jak patrzeć na pacjenta, co jest ważne?
 2.  Symptomy zaburzeń.
 3. Autorski model wywiadu biologiczno-środowiskowego.
 4. Autorska karta oceny pacjenta w ujęciu holistycznym – pomocna w ocenie trudności i wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju:
 • ocena anatomiczna i funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,
 • ocenia żucia, gryzienia, połykania,
 • ocena reakcji posturalnych,
 • ocena zaburzeń napięcia mięśniowego,
 • wstępna ocena procesów przetwarzania sensorycznego,
 • diagnostyka różnicowa,
 • propozycja planowanej terapii.

Materiały szkoleniowe:

 • Bogate materiały dotyczące anatomii i funkcji obszary orofacjalnego, możliwość wykorzystania plansz celem wielokrotnego powtórzenia.
 • Autorski wzór wywiadu z pacjentem.
 • Autorski arkusz oceny pacjenta w aspekcie miofunckonalnym.

Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/