Anatomia palpacyjna dla logopedów w ujęciu miofunkcjonalnym – diagnoza kompleksu orofacjalnego. Ujęcie holistyczne.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Gdańsk 17 lipca 2022 r. (09:00 - 17:00)
 • 💰Cena 800 zł  

  Odbiorcy: Logopedzi, neurologopedzi.

  Opis: Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń pracy z pacjentem z wyzwaniami rozwojowymi w ujęciu holistycznym. Kurs w ujęciu całościowym uczy myślenia o zależnościach układów sensomotorycznych w kontekście pracy logopedy. Bazuje przede wszystkim na znajomości anatomii jako bazy dla dalszych dobrej diagnozy i terapii logopedycznej.  Uczy jak rozpoznawać potrzeby pacjentów poprzez rzetelną diagnozę anatomii i fizjologii obszaru ustno-twarzowego. Ważne, aby Uczestnik szkolenia po odbyciu kursu mógł samodzielnie działać i dochodzić do ważnych dla niego i jego pacjentów wniosków i na bazie swoich przemyśleń tworzył własne koncepcje pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów.

  Cele szkolenia:

  • zapoznanie ze strukturami anatomicznym okolicy oralnej jako bazy dla prowadzenia terapii miofunkcjonalnej w logopedii,
  • wdrożenie podstawowych procedur oceny pacjentów w aspekcie anatomiczne- funkcjonalnym,
  • przepracowanie wszystkich możliwych, dostępnych dla terapeuty struktur anatomicznych, aby lepiej dopasowywać cele terapeutyczne.

  Program szkolenia:

  Część I – ANATOMIA DLA LOGOPEDÓW – podstawowe informacje z zakresu anatomii człowieka:

  1. Anatomia funkcjonalna człowieka w ujęciu holistycznym.
  2. Anatomia w palpacji- praktyczny warsztat na żywym człowieku
  3. Nerwy czaszkowe wyzwaniem w diagnozie logopedycznej.
  4. Mięśnie obszaru orofacjalnego krok po kroku.
  5. Dysfunkcje logopedyczne a diagnoza w oparciu o anatomię.
  6. Samoregulacja sensoryczna w kontekście rozwoju małego pacjenta – czym jest, jak zdiagnozować trudności w tym obszarze?
  7. Układ taktylny jako jeden z bazowych układów dla terapii pacjenta z wyzwaniami.
  8. Linia media – dlaczego jest taka ważna w rozwoju człowieka?
  9. Ręka i stopa a rozwój oralny – diagnoza motoryki małej, w tym umiejętności grafomotorycznych oraz diagnoza funkcji stopy a wpływ na rozwój umiejętności taktylno-motorycznych sfery oralnej.

  Część  II – Diagnoza logopedyczna pacjenta z wyzwaniami rozwojowymi

  1. Wstępna ocena możliwości pacjenta – jak patrzeć na pacjenta, co jest ważne?
  2.  Symptomy zaburzeń.
  3. Autorski model wywiadu biologiczno-środowiskowego.
  4. Autorska karta oceny pacjenta w ujęciu holistycznym – pomocna w ocenie trudności i wyznaczeniu sfery najbliższego rozwoju:
  • ocena anatomiczna i funkcjonalna kompleksu ustno-twarzowego,
  • ocenia żucia, gryzienia, połykania,
  • ocena reakcji posturalnych,
  • ocena zaburzeń napięcia mięśniowego,
  • wstępna ocena procesów przetwarzania sensorycznego,
  • diagnostyka różnicowa,
  • propozycja planowanej terapii.

  Materiały szkoleniowe:

  • Bogate materiały dotyczące anatomii i funkcji obszary orofacjalnego, możliwość wykorzystania plansz celem wielokrotnego powtórzenia.
  • Autorski wzór wywiadu z pacjentem.
  • Autorski arkusz oceny pacjenta w aspekcie miofunckonalnym.

  Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/