Niedokształcenie mowy o typie afazji/DLD. Diagnoza i charakterystyka zaburzenia

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 600 zł

Opis: Szkolenie to, to nabycie wiedzy o zaburzeniu, opracowanej w sposób, który ma wspierać w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych. Szkolenie prowadzone zwykle przez dwie osoby. Adresowane do praktyków, oparte na wieloletnim doświadczeniu.

Grupa docelowa: Adresowane do logopedów, psychologów, pedagogów.

Celem szkolenia: jest wyposażenie uczestników w umiejętność zauważania dziecka z takim zaburzeniem, właściwego diagnozowania i prowadzenia terapii dostosowanej do potrzeb dziecka.

Program szkolenia:

  1. Terminologia,
  2. Definicje i podział,
  3. Różnicowanie n. m. o typie afazji z innymi zaburzeniami rozwojowymi,
  4. Charakterystyka objawów,
  5. Opis mechanizmów,
  6. Funkcjonowanie dziecka w placówce edukacyjnej,
  7. -Narzędzia do badania i diagnozy logopedycznej.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymują materiały dotyczące poszczególnych punktów programu.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

  • Elżbieta Drewniak-Wołosz: psycholog, neurologopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Afatycznych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n. m. o typie afazji.
  • Anna Paluch: psycholog, logopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie prowadzi gabinet prywatny i pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n. m. o typie afazji.