Cyberprzemoc w cyberprzestrzeni

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie nauczycieli ze zjawiskiem cyberprzemocy
 • Zapoznanie nauczycieli z funkcjonowaniem dziecka w Internecie
  i związanymi z tym zagrożeniami
 • Uświadomienie wagi omawianego zagadnienia i jego wpływu na rozmaite sfery życia  i funkcjonowania dzieckakeyboard-886462_1920
 • Przedstawienie sposobów reagowania na potencjalnie zaobserwowane zjawisko
  i zaznajomienie ze schematem procedury interwencji szkolnej
 • Przedstawienie nauczycielom “sposobu widzenia” Internetu przez młodzież tak,
  aby komunikacja nauczyciel-uczeń mogła stać się bardziej efektywna, a profilaktyka I pomoc skuteczna

ZAPISZ SIĘ
Korzyści z warsztatu:

 • Polepszenie komunikacji nauczyciel-uczeń dzięki zrozumieniu młodzieżowego “języka Internetu”
 • Zmniejszenie obaw I niepewności wynikających z nieznajomości wirtualnego świata młodzieży
 • Zwiększenie pewności w odniesieniu do własnych sil I możliwości w podejmowaniu działań profilaktycznych oraz udzielaniu wsparcia młodzieży zagrożonej I dotkniętej cyberprzemocą
 • Utrwalenie w oczach ucznia, a także rodzica, autorytetu nauczyciela jako idącego z duchem czasu partnera w rozwoju

 

Program warsztatu:

 1. Czym jest Internet i w jaki sposób korzysta z niego młodzież ? Statystyki oraz realne przykłady.
  1. Portale społecznościowe
  2. Czaty I komunikatory
  3. Fora internetowe
  4. Gry online
  5. Seks portale I seks kamerki
  6. Sciąganie plików z sieci
  7. Reklama I marketing skierowane do młodzieży
 1. Czym jest cyberprzemoc?
  1. Mowa nienawiści, cyberbullying, hejtowanie
  2. Manipulacja w Internecie – wykorzystywanie, uwodzenie
  3. Promowanie treści agresywnych, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych
  4. Umyślne I nieumyślne publikowanie wizerunku dziecka
  5. Narzędzia Internetowe – kamerki I śledzenie
 1. Nadużywanie Internetu przez młodzież
  1. Informacje teoretyczne – dlaczego tak się dzieje I jak to rozpoznać?
  2. Informacje praktyczne – jak pomoc?
 1. Jak szkolą może pomoc uczniom zagrożonym I dotkniętym cyberprzemocą?
  1. Interwencja szkolna – zagadnienia prawne
  2. Współpraca z rodzicami – zagadnienia praktyczne
  3. Które podmioty zewnętrzne mogą pomoc?
 2. Czy Internet to tylko zło?, czyli jak być na  czasie I wykorzystując wirtualny świat do pożytecznych celów.