Zmalowana ortografia – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 7 listopada 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 grudnia 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 169 zł

  Opis: Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z użyciem technik twórczego myślenia, metodami na wprowadzenie zasad ortograficznych oraz prezentuje sposoby zapamiętywania. Podpowiada, jak pracować z dzieckiem z ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, zabaw, gier, mini wykład oraz zajęcia praktyczne. Pokazuje, jak stymulować i rozwijać wrażliwość wzrokową, słuchową i dotykową, spostrzegawczość.

  Program szkolenia:

  1. Podstawy pracy metodą Kolorowej ortografii.
  2. Wzrokowe formy nauczania ortografii – zabawy rozwijające zdolność twórczego myślenia i zapamiętywania.
  3. Zapoznanie z zasadami Ortofrajdy.
  4. Prezentacja zasad polskiej ortografii na przykładzie opowiadań, wierszyków, gier czy wyliczanek
  5. Zapoznanie z zabawami i możliwościami wykorzystania ich w praktyce edukacyjnej

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Małgorzata Kowalska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/