Wybiórczość pokarmowa u dzieci w spektrum autyzmu. Program MARCHEWKOWE POLE – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 230 zł

Odbiorcy: Szkolenie dla:

 • Terapeutów dzieci w spektrum autyzmu,
 • Logopedów i neurologopedów,
 • Pedagogów specjalnych i terapeutów wczesnej interwencji,
 • Specjalistów prowadzący prywatna praktykę terapeutyczna kierowana do dzieci w spektrum autyzmu,
 • Rodziców dzieci jedzących wybiórczo.

Opis: Wybiórcze jedzenie to częsta trudność, z jaką borykają się rodzice i terapeuci dzieci w spektrum autyzmu. Systemowe podejście do problemu obejmujące ocenę, stworzenie programu, zestawy ćwiczeń do placówki i do domu gwarantują poprawę sytuacji dziecka w temacie jego żywienia i jedzenia.  

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wybiórczości pokarmowej, jej uwarunkowań środowiskowych i organicznych oraz efektywnych strategii terapeutycznych wspomagających dziecko i jego rodzinę.

Program szkolenia:

 1. Przyczyny trudności związanych z jedzeniem występujące u dzieci z ASD – uwarunkowania organiczne i środowiskowe.
 2. Senso – motoryczne uwarunkowania wybiórczego jedzenia dzieci.
 3. Ocena trudności dziecka: kwestionariusz wywiadu z rodzicami, dzienniki żywieniowe, analiza materiału filmowego.
 4. Planowanie etapów terapii – na co zwrócić uwagę i jakie kroki zaplanować?
 5. Strategie wizualne jako ważny element wsparcia procesu oswajania dzieci z nowymi produktami.
 6. Działania redukujące lęk przed nowymi potrawami – omówienie rodzajów zajęć i przykłady zastosowania.
 7. Wsparcie dla rodziców – jak planować i wdrażać strategie w domu rodzinnym.
 8. Analiza przypadków. Przykłady programów terapeutycznych.
 9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Korzyści: Uczestnik szkolenia:

 • Pozna najnowszą wiedzę na temat wybiórczości pokarmowej oraz badania dotyczące jej uwarunkowań;
 • Nauczy się diagnozować nasilenie trudności u dzieci w spektrum autyzmu oraz tworzyć odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka;
 • Nabędzie umiejętności prowadzenia treningu odwrażliwiania na nowe produkty spożywcze;
 • Nauczy się realizować zróżnicowane zajęcia wspomagające proces odczulania na nowe jedzenie;
 • Zapozna się ze skutecznymi metodami radzenia sobie z behawioralnymi trudnościami pojawiającymi się podczas spożywania posiłków;
 • Pozna strategie wspierania rodziny dziecka z wybiórczością pokarmową.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma formularze do diagnozy problemów dziecka, listy kontrolne do analizy trudności oralno-motorycznych, dzienniki żywieniowe, tabelki do notowania ćwiczeń w domu dziecka oraz arkusze do stworzenia programu.

Wszystkie materiały są autorskie, do wykorzystania tylko w ramach realizacji programów dotyczących wybiórczości pokarmowej. Materiały w formie pdf.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Agnieszka Rajs Glazar – logopeda, pedagog specjalny, psychodietetyk, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta WWRD, terapeuta i superwizor w nurcie analizy zachowania, praktyk z 29 letnim doświadczeniem w pracy z osobami w spektrum autyzmu, nauczyciel akademicki, autorka wielu specjalistycznych pomocy do terapii m.in. programu do nauki czytania ŁATWE CZYTANIE. Od 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu terapii osób w spektrum i innymi zaburzeniami rozwojowymi, prelegentka na konferencjach naukowych. Doradca merytoryczny placówek dla dzieci w spektrum autyzmu. Właściciel centrum szkoleniowo terapeutycznego.