Wstęp do integracji odruchów – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

 

Odbiorcy: Warsztat dla pedagogów, logopedów, psychologów i terapeutów.

Opis: W przystępnej formie przedstawiona zostanie podstawowa wiedza dotycząca niedojrzałości neurorozwojowej będącej podstawą wielu dysfunkcji obserwowanych u dzieci i osób dorosłych. Jedną z jej przyczyn jest brak integracji odruchów. Podczas Szkolenia wyjaśnione zostanie czym ona jest, jak rozpoznać, jak często i u kogo występuje oraz jakie są możliwości  terapeutyczne. Wskazany zostanie związek braku integracji odruchowej z trudnościami w regulacji emocji, rozwoju mowy i motoryki oraz zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Wskazane zostaną jej związki z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją, afazją, autyzmem i innymi zespołami i zaburzeniami rozwojowymi.

Program szkolenia:

  • Część I – niedojrzałość neurorozwojowa – terminologia, objawy, rozpoznanie.
  • Część II – niezintegrowany odruch Moro – przykład konsekwencji niezintegrowanego odruchu na funkcjonowanie człowieka.
  • Część III – case study – analiza przypadku wybranego lub podanego przez uczestników.
  • Część IV  – możliwości terapeutyczne, tworzenie planów terapeutycznych, związek terapii integracji odruchów z innymi terapiami.
  • Część V – zakończenie.

Po Szkoleniu, Uczestnik będzie potrafił wykazać na czym polega brak integracji odruchów, w jaki sposób można go zaobserwować u dziecka i osoby dorosłej, będzie potrafił skierować pacjenta/klienta na odpowiednią terapię oraz połączyć własne oddziaływania terapeutyczne z terapiami integracji odruchów.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Joanna Serwińska – pedagog specjalny, terapeutka neurorozwojowa, terapeutka TSR, INPP, MNRI w trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Autorka polisensorycznego programu terapeutycznego „SensoPaka”. Publikuje na łamach Newseek Psychologia, Kosmos dla Dorosłych, Charaktery oraz w branżowych pismach związanych z terapią osób z wyzwaniami rozwojowymi. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na co dzień w ramach prywatnej praktyki prowadzi terapie dzieci z niedojrzałością neurorozwojową oraz terapie rodzin w paradygmacie więzi, szkoli specjalistów oraz rodziców, w szkole podstawowej prowadzi zajęcia rewalidacyjne.