Władza rodzicielska w praktyce funkcjonowania szkoły – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do każdego kogo praca styka się z dziećmi i ich rodzicami.

Opis: Praktyczna wiedza na temat władzy rodzicielskiej przekazana przez aktywnego pełnomocnika procesowego z wieloletnią praktyką. Dowiesz się podstawowych informacji na temat władzy rodzicielskiej, życiowego wymiaru i zasad  regulujących kwestie relacji między rodzicami i dziećmi. Konsekwencje wykonywania władzy rodzicielskiej oraz jej podleganiu. 

Program szkolenia:

  1. Pojęcie władzy rodzicielskiej  – zakres praw i obowiązków rodzicielskich z niej wynikających.
  2. Prawne formy uregulowania władzy rodzicielskiej.
  3. Obowiązki szkoły w zakresie respektowania i wykonywania orzeczeń sądu.
  4. Orzeczenia sądowe dotyczące władzy rodzicielskiej – studium przypadków.

Korzyści: Uzyskasz praktyczną wiedzę od praktyka na temat władzy rodzicielskiej, poznasz zasady regulujące władzą rodzicielską

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzą: Magdalena Horoszkiewicz – radca prawny. Własna kancelaria prawna prowadzona przez 12 lat. Konsultant fundacji i stowarzyszeń działających w sprawie ochrony praw dziecka. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.