WIEM, CO MÓWIĘ. Stymulowanie kompetencji komunikacyjnych małego dziecka w spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 230 zł

Odbiorcy: Szkolenie dla:

 • Terapeutów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania,
 • Logopedów dzieci w spektrum autyzmu,
 • Nauczycieli przedszkolni i wczesnoszkolni,
 • Pedagogów specjalni,
 • Specjalistów prywatnej praktyki terapeutycznej dla dzieci w spektrum autyzmu.

Opis: Niemal każde dziecko w spektrum autyzmu ma mniejszy lub większy problem z komunikowaniem swoich potrzeb i myśli oraz rozumieniem komunikatów innych osób z otoczenia. Małe dzieci potrzebują szczególnego wsparcia, ponieważ kształtują się u nich kluczowe umiejętności komunikacyjne, od których bardzo dużo zależy – rozwój bardziej złożonych umiejętności językowych, kompetencji społecznych oraz relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi.   

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat praktycznych sposobów wspierania u dzieci w spektrum autyzmu rozwoju kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

Program szkolenia:

 1. Trudności komunikacyjne dzieci w spektrum autyzmu.
 2. Efektywna metoda stymulowania rozwoju językowego dzieci w spektrum autyzmu – metoda zachowań werbalnych.
 3. Ocena trudności językowych dziecka – narzędzia do diagnozy, sposoby prowadzenia obserwacji.
 4. Ocena preferencji komunikacyjnych dziecka oraz jego możliwości rozwoju konkretnego systemu komunikacyjnego.
 5. Rozwój wczesnych umiejętności komunikacyjnych – organizacja odpowiednich zajęć, ćwiczenia utrwalania pojawiających się umiejętności.
 6. Tworzenie programów językowych dla dzieci w spektrum autyzmu.
 7. Zaburzenia komunikacji dzieci w spektrum i sposoby radzenia sobie z nimi.
 8. Bariery blokujące rozwój mowy i komunikacji u dzieci w spektrum i sposoby ich minimalizacji.
 9. Rozwijanie motywacji dzieci w zakresie wykonywania ćwiczeń językowych oraz motywacji do wchodzenia w werbalne interakcje społeczne.
 10. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

Korzyści: Uczestnik szkolenia:

 • Pozna efektywne metody stymulowania rozwoju kompetencji komunikacyjnych małego dziecka;
 • Nauczy się oceniać trudności komunikacyjne dziecka w spektrum autyzmu oraz określać poziom rozwoju językowego w odniesieniu do normy;
 • Nauczy się oceniać preferencje komunikacyjne dziecka w spektrum i odpowiednio dostosowywać system komunikacyjne;
 • Pozna techniki wywoływania mowy oraz rozwijania systemu językowego;
 • Nauczy się konstruować programy językowe dla małych dzieci w spektrum autyzmu;
 • Nauczy się organizować odpowiadające potrzebom dzieci ćwiczenia językowe.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma skrypt materiałów szkoleniowych, omawiane na szkoleniach arkusze do obserwacji i oceny rozwoju językowego dziecka oraz karty z ćwiczeniami językowymi do wybranych form językowych. Wszystkie materiały są autorskie.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Agnieszka Rajs Glazar – logopeda, pedagog specjalny, psychodietetyk, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta WWRD, terapeuta i superwizor w nurcie analizy zachowania, praktyk z 29 letnim doświadczeniem w pracy z osobami w spektrum autyzmu, nauczyciel akademicki, autorka wielu specjalistycznych pomocy do terapii m.in. programu do nauki czytania ŁATWE CZYTANIE. Od 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu terapii osób w spektrum i innymi zaburzeniami rozwojowymi, prelegentka na konferencjach naukowych. Doradca merytoryczny placówek dla dzieci w spektrum autyzmu. Właściciel centrum szkoleniowo terapeutycznego.