Uważne dorastanie dzieci w wieku 5 – 9 lat – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 4500 zł

Odbiorcy: Szkolenie dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców dzieci w wieku 5 – 9 lat.

Czas trwania: 13.10.2022- 23.11.2023

Spotkania odbywać się będą w czwartki w godzinach: 14:00 – 16:00 (na platformie Zoom)

Daty kolejnych spotkań:

 • Etap 1: 13.10.2022, 20.10.2022, 27.10.2022, 10.11.2022, 17.11.2022, 24.11.2022, 01.12.2022, 08.12.2022
 • Etap 2: 12.01.2023, 19.01.2023, 26.01.2023, 02.02.2023, 09.02.2023, 23.02.2023, 02.03.2023, 09.03.2023
 • Etap 3: wstępna propozycja dat (mogą one ulec zmianie): 27.04.2023, 15.06.2023, 21.09.2023, 23.11.2023

Opis: Program szkolenia skonstruowany jest tak, by najpierw wzmocnić zasoby wewnętrzne dorosłego, a następnie wskazać, jak może w tym zakresie wspierać dzieci, z którymi pracuje. Uczestnicy szkolenia otrzymują nie tylko rzetelną wiedzę z zakresu uważności, życzliwości, współczucia i obszarów psychologii pozytywnej, ale także konkretne narzędzia, ćwiczenia, nagrane medytacje, a także gotowe scenariusze zajęć do pracy z podopiecznymi. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w pełni przygotowani do tego, by krok po kroku wdrażać uważność do zajęć z dziećmi i wspierać ich w budowaniu ich wewnętrznej siły. To szkolenie jest dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców dzieci w wieku 5-9 lat.

Cele szkolenia:  Zapewnienie dzieciom w wieku 5-9 lat wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego, w radzeniu sobie ze stresem, poczuciem niedopasowania, izolacji, brakiem wiary w siebie.

Korzyści: Biorąc udział w kursie „uważne dorastanie” korzysta zarówno szkolący się dorosły – poprzez własny rozwój uważności, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem emocjonalnym oraz wspieranie swojego dobrostanu, jak i jego podopieczni – ponieważ zostaje on w pełni przygotowany do pracy z dziećmi w zakresie wspierania ich kompetencji do bardziej świadomego i szczęśliwszego życia.

Program szkolenia:

Etap 1: trening uważności z elementami życzliwości i współczucia dla dorosłych – dzięki któremu nie tylko lepiej zrozumiesz mechanizmy działania ludzkiego mózgu, ale odczujesz na sobie wpływ praktyki uważności, życzliwości i współczucia oraz nauczysz się radzić sobie ze stresem, przeciążeniem, natłokiem myśli, wypaleniem emocjonalnym, odnajdując równocześnie sposoby na bardziej spełnione i szczęśliwe życie.

Trening ten obejmuje 8 cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań, podczas których będziemy zgłębiać następujące obszary:

 •  Budzenie się z autopilota,
 •  Obserwacja ciała,
 •  Zmiana nastawienia,
 •  Radzenie sobie z myślami i zmartwieniami,
 •  Uważne podejście do trudności,
 •  Praktykowanie życzliwości,
 •  Dbanie o siebie,
 •  Praktykowanie uważności w życiu codziennym.

Etap 2: szkolenie z wdrażania uważności, życzliwości, współczucia i elementów psychologii pozytywnej do pracy z dziećmi 5-9 lat, podczas którego zapoznasz się z pełnym programem pracy z dziećmi, przećwiczysz na sobie poznawane praktyki oraz będziesz mieć okazję by poprowadzić je samodzielnie w ramach pracy w podgrupach; otrzymasz wsparcie i podpowiedzi w zakresie wdrażania poszczególnych tematów i ćwiczeń do zajęć z dziećmi.

Szkolenie obejmuje 8 cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań, podczas których będziemy zgłębiać następujące obszary:

 • Wprowadzenie do uważności oraz praca z oddechem (3 lekcje),
 • Ciało – obserwacja, rozluźnienie, ruch (3 lekcje),
 • Zmysły i ich pogłębiona eksploracja (4 lekcje),
 • Myśli i sposoby na radzenie sobie z tymi, które nas nie wspierają (2 lekcje),
 • Emocje – jak ich słuchać i jak je zrozumieć (4 lekcje),
 • Komunikacja – jak się lepiej dogadywać, wybaczać, stawiać granice (3 lekcje),
 • Życzliwość i poczucie własnej wartości (3 lekcje),
 • Rozwój rezyliencji (3 lekcje) + lekcja podsumowująca.

Etap 3: superwizja – to niezastąpiona pomoc podczas wprowadzania programu „w życie”, czyli samodzielnego prowadzenia zajęć z podopiecznymi.

Superwizja obejmuje 4 dwugodzinne spotkania prowadzone mniej więcej co 1,5 miesiąca, podczas których:

 • będziemy omawiać doświadczenia w pracy z dziećmi, obszary, które stanowią wyzwanie i te, które potrzeba doprecyzować, a także wymieniać się spostrzeżeniami, odkryciami i inspiracjami z zajęć z dziećmi według programu „uważne dorastanie”

Materały szkoleniowe:

 • 25 scenariuszy lekcji dla dzieci,
 • dodatkowe karty ćwiczeń do wybranych lekcji,
 • 15 nagranych medytacji i praktyk prowadzonych dla dzieci,
 • 7 nagranych medytacji prowadzonych dla dorosłych,
 •  zestaw 9 książek z serii Kraina Uważności wraz ze słuchowiskami,
 • dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie uczestnicy i absolwenci szkolenia „uważne dorastanie” mogą wymieniać się doświadczeniami,
 • 50 kart „chwile zatrzymania”,
 • certyfikat ukończenia szkolenia „uważne dorastanie”.
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Agnieszka Pawłowska – psycholożka, jedna z pierwszych w Polsce certyfikowana nauczycielka i superwizorka uważności (MBSR) oraz nauczycielka i superwizorka rozwijania współczucia (MBCL), a także trenerka pracy z myślami, zmysłami i ciałem (MBB). Szkoliła się w Mindfulness in School Project (UK) oraz Mindful Schools (USA) w zakresie wdrażania uważności do zajęć z dziećmi i młodzieżą, w tym do środowiska szkolnego. Stale rozwija się i doszkala w Oxford Mindfulness Centre. Jest autorką 9 książek dla dzieci z serii Kraina Uważności oraz współautorką słuchowisk stworzonych na ich bazie. Prywatnie poczwórna mama.