Terapia słuchowa dzieci i osób dorosłych korzystających z implantu ślimakowego – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Program szkolenia:

  1. Co to jest implant ślimakowy – budowa, działanie
  2. Kryteria kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego
  3. Co osoba z niedosłuchem może uzyskać z implantu ślimakowego – oczekiwania, prognozy
  4. Program opieki po wszczepieniu implantu – kodowanie procesora mowy i terapia logopedyczna
  5. Planowanie terapii surdologopedycznej po wszczepieniu implantu ślimakowego – od czego zacząć, jak monitorować postępy
  6. Omówienie przypadków pacjentów z implantem ślimakowym – dobór technik i strategii postępowania

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Prowadząca: Joanna Ćwiklińska  – surdologopeda, pedagog specjalny. Od ponad 10 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rożnymi uszkodzeniami słuchu po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Autorka i współautorka artykułów naukowych poświęconych rehabilitacji osób korzystających z systemu implantu ślimakowego.