Terapia funkcji słuchowych – zasady, ćwiczenia od niemowlaka do szkolniaka – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 169 zł

Odbiorcy: logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej,  pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele,  fizjoterapeuci, rodzice

Opis: Szkolenie przedstawiające zasady oraz wszystkie aspekty terapii funkcji słuchowych od wieku niemowlęcego / włącznie /po szkolny z konkretnymi zabawami i ćwiczeniami. Ćwiczenia podzielone są i uporządkowane według określonych aspektów funkcji słuchowych (m.in. cechy dźwięków, bezpośrednia pamięć słuchowa, sekwencje słuchowe, selekcja słuchowa, funkcje analizatora słuchowego itp.). Omówione są wszystkie etapy prowadzenia ćwiczeń słuchowych od prostych reakcji w oparciu o słuch awerbalny po skomplikowane operacje na dźwiękach mowy. Uporządkowane są również w odniesieniu do wieku dziecka- od niemowlęcego po szkolny.

Ćwiczenia wskazane są do stosowania w pracy z dziećmi z zaburzonymi funkcjami słuchowymi o różnej etiologii – niedosłuch, Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, opóźniony rozwój funkcji słuchowych. Będą zatem pomocne do wspierania dzieci z zaburzeniami mowy i języka o różnym podłożu, np. niedokształcenie mowy uwarunkowane niedosłuchem, prosty opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy o typie afazji, w przypadku dyslalii, zaburzeń mowy w autystycznym spektrum zaburzeń, oligofazji oraz dysleksji rozwojowej. Wspomagają również procesy koncentrowania uwagi.

Cele: Przekazanie  praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi z opóźnionymi lub zaburzonymi funkcjami słuchowymi. Przedstawienie konkretnych ćwiczeń i zabaw stymulujących określone aspekty funkcji słuchowych. Omówienie rekomendowanych sposobów postępowania terapeutycznego w kontekście stymulowania rozwoju funkcji słuchowych, mowy, czy koncentracji uwagi.

Program szkolenia:

 1.  Zasady prowadzenia ćwiczeń słuchowych.
 2. Jak czytać audiogram?
 3. Istota CAPD.
 4. Dostosowanie warunków w codziennym życiu (domu, przedszkolu) wobec dzieci z zaburzonymi funkcjami słuchowymi (niedosłuch, APD, zaburzenia koncentracji uwagi uwarunkowane zaburzonymi funkcjami słuchowymi).
 5.  Stymulacja funkcji słuchowych od wczesnego dzieciństwa po wiek szkolny. Ćwiczenia, zabawy ukierunkowane na:
 • Wykrywanie dźwięku
 •  Budowanie świadomości dźwięku
 • Budowanie reakcji na dźwięk
 •  Różnicowanie i identyfikowanie  cech dźwięku
 •  Lokalizowanie dźwięków
 •  Rytmy
 •  Identyfikowanie dźwięków
 • Ćwiczenia słuchu werbalnego  na samogłoskach
 • Ćwiczenia rozwijające bezpośrednią pamięć słuchową
 • Ćwiczenia słuchowe rozwijające  sekwencyjność
 •  Ćwiczenia rozwijające  selekcję słuchową
 • Różnicowanie i identyfikowanie słów
 • Ćwiczenia  stymulujące funkcje analizatora słuchowego (rymy, słuch fonemowy, analiza, synteza słuchowa, analiza zdania, operacje na głoskach, paronimach, pamięć  fonologiczna)
 •  Wzmacnianie prozodii
 • Ćwiczenia słuchowo-ruchowe.

Korzyści: 

 • Posiadanie wiedzy dotyczącej doboru ćwiczeń, zabaw do konkretnych deficytów słuchowych.
 • Poznanie zasad oraz wszystkich etapów i aspektów treningu słuchowego.  

Informacje o materiałach: Uczestnicy szkolenia otrzymują:  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, materiały z treścią szkolenia.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Violetta Podsiadła–Kabacińska – Neuro i surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT- Bobath, diagnosta dysleksji rozwojowej, provider Neuroflow, terapeuta karmienia, terapeuta ręki. Jest certyfikowanym diagnostą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, Trenerem Umiejętności Społecznych.  Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi wychodząc naprzeciw ich potrzebom psychofizycznym. Zajmuje się diagnozą przyczyn trudności oraz terapią zaburzeń rozwojowych dzieci, w tym mowy o różnym podłożu, poboru pokarmu, Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), sensorycznego, dysleksji rozwojowej, dojrzałości szkolnej. Bliska jest jej idea niedyrektywnej pracy z dziećmi, wspieranie i budowanie  ich kompetencji, a także wspieranie kompetencji rodzicielskich.  Asystowała  na szkoleniach i kursach m.in. modułach neurologopedycznych kursu NDT Bobath dotyczących diagnostyki i terapii neurologopedycznej. Opracowała autorskie kilku modułowe szkolenie WERBOsensoMOTORYKA ®. Ukończyła wiele kursów i szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami.