SOS – nauczanie zdalne uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 25 lutego 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 11 kwietnia 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 159 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy mają potrzebę wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe metody pracy oraz ciekawe rozwiązania, które pozwolą w sposób ciekawy i skuteczny przeprowadzić lekcje online oraz przekazać potrzebną wiedzę.

  Program szkolenia:

  1. Jak pracować zdalnie z uczniem ze spektrum autyzmu – metody i formy pracy.
  2. Polepszenie komunikacji – oswajanie z nową sytuacją, tworzenie ciekawych rozwiązań, motywowanie i nagradzanie.
  3. Realizacja podstawy programowej  z uczniem niepełnosprawnym w stopniu lekkim przez Internet.
  4. Dobór  odpowiednich metod pracy, tworzenie ciekawych zadań, kart pracy.
  5. Ocenianie ucznia.

  Korzyści:

  • W czasie spotkania można pozyskać wiedzę potrzebną do pracy online z uczniem ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
  • Poznamy metody na lepszą komunikację z uczniem i jego rodzicem.
  • Na przykładach wyjaśnimy metody pracy z uczniem online.
  • Poznamy sposoby montowania ucznia  do pracy na lekcji w formie zdalnej.
  • Dowiemy się jak pracować w klasie gdzie mamy uczniów o różnych możliwościach intelektualnych.
  • Wspólnie w oparciu o doświadczenia i potrzeby uczestników szkolenia stworzymy wskazówki do pracy na lekcji.
  • Uczestnik zostaje zaopatrzony w wskazówki do pracy z uczniem w czasie zdalnej nauki.
  • Udostępnione będą linki do stron poświęconych metodą pracy na lekcji online z uczniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawności w stopniu lekkim.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/