Storytelling w edukacji – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Odbiorcy: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych, którzy chcieliby wzmocnić skuteczność procesu edukacji oraz zwiększyć zainteresowanie młodzieży poprzez zastosowanie technik storytellingu. Szkolenie to jest zatem przeznaczone dla pedagogów zdających sobie sprawę, że efektywność nauki zależy od zrozumienia potrzeb dzieci oraz wejścia w ich świat, co jest możliwe właśnie poprzez odpowiednio dopasowaną historię.

Opis: Pragniesz zainteresować dzieci przekazywaną wiedzą? Dążysz do nawiązania z nimi więzi dla zwiększenia skuteczności procesu edukacji? Sekret skutecznej edukacji oraz efektywnej pracy pedagoga nie ogranicza się do jego przygotowania merytorycznego. Nie należy bowiem zapominać, że lekcja szkolna to także wystąpienie publiczne, na który składa się cały szereg elementów, poczynając od celu (wartości dla widowni) oraz analizy potrzeb audytorium. Jednym z najważniejszych, a zarazem wciąż niedocenianych w procesie edukacji elementów pozostają techniki storytellingu, wzmacniające zapamiętywalność, ułatwiające przykucie uwagi i budujące więź nauczyciela z klasą. Aby jednak opowiadana historia mogła spełnić swoje funkcje niezbędne jest przygotowanie jej w oparciu o cel przemówienia oraz analizę potrzeb odbiorców – uczniów, a w procesie edukacji wczesnoszkolnej także ich rodziców. Walorem oferowanego kursu jest nabycie umiejętności stosowania technik storytellingu w odniesieniu do konkretnego celu lekcji rozumianego jako wartość dla uczniów oraz ich potrzeb.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z narzędziami i technikami tworzenia konkretnej historii. Pośrednie cele obejmują natomiast:

 • nabycie umiejętności poszukiwania historii w otaczającej nas rzeczywistości;
 • nabycie umiejętności określenia celu, któremu ma służyć dana historia;
 • nabycie umiejętności dopasowania historii do potrzeb dzieci i rodziców;
 • nabycie umiejętności kreowania podstawowych elementów historii: konfliktu, bohatera i zmiany emocji;
 • nabycie umiejętności uporządkowania historii za pomocą modelu bajki;
 • nabycie umiejętności stosowania struktury STAR dla zwiększenia skuteczności historii;
 • utrwalenie nabytych umiejętności w sesji praktycznej oraz otrzymanie informacji zwrotnej co do prawidłowości zastosowania narzędzi.

Główną zaletą oferowanego szkolenia jest analiza technik storytellingu w szerszym kontekście celu ogólnego i szczegółowego danego wystąpienia, jak również analizy potrzeb konkretnego audytorium. Świadomość celu oraz prawidłowa identyfikacja konkretnego audytorium oraz jego potrzeb stanowi czynnik warunkujący skuteczność konkretnej historii, o czym niestety najczęściej zapominają mówcy publiczni oraz nauczyciele. Dodatkowo, w toku kursu uczestnicy poznają sposoby poszukiwania i gromadzenia historii, dzięki czemu będą mogli wybrać historię, z którą następnie będą pracować przez wszystkie stadia szkolenia. Efektem kursu będzie natomiast prezentacja opracowanych historii i przekazanie jej autorom kompleksowej i szytej na miarę informacji zwrotnej.

Program szkolenia:

Energizer powiązany z tematyką szkolenia oraz pobudzający ich kreatywność: Wybór jednej postaci storytellingowej (książkowej, filmowej), z którą się utożsamiają i wypisanie tych postaci na grafice jamboard lub zmiana imienia na imię tej postaci „opcja rename na zoomie”. Następnie uczestnicy zostaną przydzieleni do pokoi, aby uzasadnić, dlaczego utożsamiają się akurat z tym bohaterem. Wnioski będą pomocne przy analizie mechanizmów kreacji bohaterów storytellingowych.

Moduł przygotowawczy:

 1. Skąd czerpać historie?
 2. Jakie pytania warto sobie stawiaćwposzukiwaniu historii?
 3. 1. Nie samą historią przemówienie żyje, czyli krótko o celu przemó
 4. Pytania: dlaczego? i po co?
 5. Cel ogólny i szczegółowy.
 6. Cel ogólny i szczegółowy – stiudium przypadku. Najczęściej popełniane błędy.
 7. Potrzeby dzieci i rodzicówwedukacji – anagram PEWNI i rozszerzony model analizy potrzeb.
 8. Czas na pracę zwłasną historiąw aspekcie celu.
 9. Przepis na smaczną historię
 10. Rdzeń historii (cel i przesłanie).
 11. Konflikt a problem naszej widowni.
 12. Bohaterowie, z którymi widownia może się utożsamić.
 13. Fabuła oparta o zmianę emocji – wstęp do ogólnych założeń struktury podróży bohatera.
 14. Czas na pracę zwłasną historią pod kątem konkretyzacji jej składników.
 15. Dlaczego historie działają?, czyli o modelu bajki Leacha i Greimasa, wraz z analizą case study, polegającego na obejrzeniu krótkiego materiału video (np. reklamowego) wykorzystującego ten modelw praktyce. Podczas tego ćwiczenia uczestnicy będą proszeni o określenie celu ogólnego i szczegółowego przemówienia oraz o wskazanie sześciu elementów modelu bajki.

Po tym ćwiczeniu nastąpi czas na uporządkowanie własnej historii za pomocą modelu bajki.

 • Moc historii, czyli zmiana emocji.
 • Struktura STAR (uproszczona struktura storytellingu) i studium przypadku.
 • Czas na uporządkowaniewłasnej historii stosownie do struktury.
 • Prezentacja efektówpracyw postaci własnej historii oraz sesja informacji zwrotnej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają materiały za pomocą specjalnie do tego przystosowanej interkatywnej platformy Google Classroom. Do materiałów tych, oprócz prezentacji przygotowanej w programie Canva, zaliczać się będą przykłady historii w oparciu o poznaną strukturę, nagrania poddawane analizie podczas zajęć oraz notatki z zajęć, które uczestnicy wykonają samodzielnie lub w grupie w oparciu o udostępnione im ćwiczenia. Platforma classroom umożliwia także stworzenie dla każdego z uczestników indywidualnej karty pracy, dzięki czemu mogą oni w pełnym skupieniu pracować nad własną historią. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przesłania prowadzącej zadań wykonywanych w formie pisemnej, celem uzyskania spersonalizowanej informacji zwrotnej.

Korzyści :

 • umiejętność zdefiniowania celu przemówienia, który ma wspierać dana historia;
 • umiejętność identyfikacji potrzeb konkretnego audytorium;
 • umiejętność poszukiwania historii, które można wykorzystać podczas codziennej pracy nauczyciela;
 • umiejętność projektowania konfliktu adekwatnego do problemu naszej widowni;
 • umiejętność kreacji bohaterów, z którymi utożsamia się nasza widownia;
 • umiejętność zaprojektowania zmiany emocji dla podkreślenia korzyści oferowanego rozwiązania;
 • umiejętność uporządkowania historii za pomocą modelu bajki dla maksymalizacji jej skuteczności;
 • możliwość prezentacji własnej historii oraz uzyskania spersonalizowanej informacji zwrotnej.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Hanna Wiczanowska – doktorantka nauk prawnych, prowadząca zajęcia ze studentami z zakresu prawa konstytucyjnego, kierownik grantu naukowego PRELUDIUM ze środków Narodowego Centrum Nauki. Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Center for American Studies Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce. Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia panelu dyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich – w j. angielskim. Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.