Status nauczyciela – prawa i obowiązki, wobec: ucznia, pracodawcy, rodziców – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 30 września 2021 r. (18:30 - 21:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena – 169 zł

  Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów szkolnych i wychowawców.

  Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale praktyczne wskazanie instytucji prawnych, które regulują pracę nauczyciela w aspekcie administracyjnym, cywilnym, karnym oraz rodzinnym. W szczególności dowiesz się jaki uprawnienia i obowiązki wiążą się z wykonywaniem pracy nauczyciela, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.

  Program:

  1. Odpowiedzialność prawna nauczyciela (sytuacje kryzysowe, konflikt, występek, wykroczenie, obowiązki spoczywające na nauczycielu).
  2. Funkcjonariusz publiczny – definicja, uprawnienia i obowiązki.
  3. Odpowiedzialność zawodowa/korporacyjna.
  4. Odpowiedzialność karna.
  5. Odpowiedzialność cywilna.
  6. Podmioty do współpracy: organ założycielski, kurator oświaty, dzielnicowy, kurator sądowy, straż miejska, policja.
  7. Case study.

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

  Prowadzą:

  Magdalena Horoszkiewicz – radca prawny. Własna kancelaria prawna prowadzona przez 12 lat. Konsultant fundacji i stowarzyszeń działających w sprawie ochrony praw dziecka. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.

  Tomasz Horoszkiewicz. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, specjalizacja: szeroko pojęte prawo gospodarcze i handlowe. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.