Zachowania trudne u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 15 lutego 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 marca 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 159 zł

  Program szkolenia:

  1. Spektrum autyzmu – wyjaśnienie pojęć.
  2. Charakterystyka ucznia z Aspergerem.
  3. Charakterystyka ucznia z Autyzmem.
  4. Sprzężenia spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej.
  5. Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
  6. Prawa i obowiązki wobec ucznia wynikające z rozporządzenia MEN.
  7. Charakterystyka trudnych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu.
  8. Ograniczanie i eliminowanie niepowołanych reakcji w spektrum autyzmu.
  9. Dostosowanie miejsca pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.
  10. Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 
  11. Podsumowanie/wnioski.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Justyna Maciejewska – nauczyciel od początku: nauczyciel biologii i wspomagający od 19 lat, nauczyciel w szkole specjalnej od 13 lat. Pracuje z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim oraz spektrum autyzmu. Ciągła praca nad sobą, udział w szkoleniach i warsztatach tematycznych pozwalają na możliwości dotarcia i efektywną na pracę z uczniem niepełnosprawnym, który motywuje do ciągłego poszukiwania. Pasjonatka wycieczek górskich oraz jazdy na rowerze.