Powiązania spektrum autyzmu z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD) – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 199 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, terapeutów, logopedów, neurologopedów, psychologów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców dziecka z ASD.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty współwystępowania zaburzenia neurorozwojowego jakim jest spektrum autyzmu z zaburzeniem psychicznym obsesyjno-kompulsyjnym (OCD).

Program szkolenia:

1. Definicje: spektrum autyzmu i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
2. Epidemiologia ASD i OCD.
3. Ujęcie ASD i OCD w nowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń – ICD-11.
4. Kryteria diagnostyczne.
5. Charakterystyka OCD i ASD – istota objawów.
6. Podobieństwa w strukturach mózgu charakterystyczne dla obu deficytów.
7. Współwystępowanie czy nakładanie się objawów ASD i OCD – różnice i podobieństwa diagnostyczne.
8. Trudności w codziennym funkcjonowaniu wynikające z OCD i ASD.
9. Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych współwystępujących z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – istota oddziaływań.
10. Czas na pytania.

Korzyści: Uczestnik szkolenia zapozna się z istotą dwóch obrazów klinicznych związanych z OCD i ASD. Ponadto omówione zostaną ich wzajemne korelacje oraz istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki.

Materiały: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w wersji pdf do samodzielnego wydruku.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.