Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 października 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 129 zł

  Odbiorcy: Zainteresowani nauczyciele.

  Opis: Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność udzielania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji. Szkolenie pozwoli nauczycielom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji.

  Program szkolenia:

  1. Obowiązujące przepisy.
  2. Obligatoryjne zadania w świetle prawa.
  3. Dokumentacja ucznia ze SPE.
  4. WOPFU i IPET- ocena efektywności.
  5. Dokumentacja i narzędzia pomocne w udzielaniu i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

  Korzyści:

  1. Poznają obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP.
  2. Nauczą się konstruować dokumentację  PPP.
  3. Wzmocnią kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska jest czynnym zawodowo nauczycielem, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym oraz trenerem oświaty. Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, była również nauczycielem przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej w szkole policealnej. Zajmuje się szkoleniami i webinarami dla kadry pedagogicznej.  Od lat prowadzi kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania dla nauczycieli. Jest trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla niej bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkala. Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. Interesuje się psychologią rozwoju i podróżami. W wolnych chwilach najchętniej czyta literaturę poświęconą psychologii pozytywnej, sama tworzy teksty oraz wciela ją w życie.