Po czym poznać, że dziecko potrzebuje konsultacji specjalisty? Alarmować, czy dać czas? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Odbiorcy: Warsztat dla nauczycieli żłobków, przedszkoli, szkół, dla opiekunów dzieci.

Opis: Będąc osobą pracującą z dziećmi niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy zachowania dzieci budzą nasz niepokój. Problemy ze złością, agresją, wycofaniem, adaptacją, brakiem postępów w nauce itp. stawiają dorosłych wobec decyzji o tym, czy angażować innych specjalistów, czy też wystarczy „dać dziecku czas”. Warsztat ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia pozwalające rozpoznać i podjąć decyzję w tym obszarze.

Program:

  • Część I – zebranie od uczestników ich doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi budzącymi niepokój, zdziwienie i troskę.
  • Część II – omówienie przypadków z życia – „case study”, doprecyzowanie terminologii.
  • Część III – zaprezentowanie narzędzia pozwalającego ocenić, czy konkretne dziecko należy otoczyć szerszym wsparciem terapeutycznym w oparciu o omówione przypadki i doświadczenia z pracy uczestników. 
  • Część IV – „Kto może pomóc” – omówienie dostępnych w Polsce terapii i źródeł wsparcia. Część V  – Podsumowanie.

Korzyści: Udział w warsztacie pozwoli zyskać umiejętność nowej, profesjonalnej oceny obserwowanych zachowań dziecka. Pozwoli sięgnąć po wygodne i wiarygodne narzędzie, które ułatwi komunikację w zespole oraz między opiekunem/nauczycielem a rodzicem dziecka.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Joanna Serwińska – pedagog specjalny, terapeutka neurorozwojowa, terapeutka TSR, INPP, MNRI w trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Autorka polisensorycznego programu terapeutycznego „SensoPaka”. Publikuje na łamach Newseek Psychologia, Kosmos dla Dorosłych, Charaktery oraz w branżowych pismach związanych z terapią osób z wyzwaniami rozwojowymi. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na co dzień w ramach prywatnej praktyki prowadzi terapie dzieci z niedojrzałością neurorozwojową oraz terapie rodzin w paradygmacie więzi, szkoli specjalistów oraz rodziców, w szkole podstawowej prowadzi zajęcia rewalidacyjne.