Droga porozumienia – szkolenie z komunikacji opartej na empatii – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 210 zł

Osoba prowadząca wymaga włączonych kamerek internetowych od wszystkich uczestników przez cały czas udziału w szkoleniu (poza przerwą). Brak włączonej kamerki oznacza niemożność wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Odbiorcy: Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność empatycznego i asertywnego komunikowania się  w codziennym życiu szkoły.  

Opis: Empatyczna i asertywna komunikacja jest skuteczną formą porozumiewania się   w rodzinach, szkołach i biznesie. Język empatii zwiększa szanse na tworzenie z innymi kontaktu opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Proponowane szkolenie poprzez konkretne praktyki i wskazówki łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Zapobiega powstawaniu konfliktów, a jednocześnie bazując na uniwersalnych potrzebach daje większe możliwości i szanse na zaspokajanie potrzeb dziecka, rodzica i pedagoga. Język komunikacji opartej na empatii bierze pod uwagę potrzeby innych, dając szansę na wygraną wszystkich zainteresowanych. Innymi słowy realizuje strategię wygrany – wygrany poprzez odwoływanie się do podstawowych potrzeb każdego człowieka, niezależnie od jego wieku. 

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, empatyczna i asertywna komunikacja pozwala budować żywe, autentyczne, bliskie, pełne zrozumienia relacje, uczy, jak brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich konstruktywnego zaspokojenia. W relacji nauczyciel-uczeń empatyczna komunikacja może wesprzeć pedagoga w lepszym zrozumieniu postaw i zachowania jego podopiecznego. Podobnie może to zadziałać w relacji nauczyciel-rodzić. Wpływa również pozytywnie na budowanie relacji, sprzyja konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów, niwelowaniu wielu napięć i nieporozumień. Dziecko, które będzie wzrastać w empatycznym środowisku, które pomaga nazywać i konstruktywnie zaspokajać swoje potrzeby, w przyszłości będzie nastolatkiem i dorosłym, który lepiej radzi sobie w sytuacjach trudnych. Przyczyni się to do przeciwdziałania konfliktom i przemocy w ich samodzielnym życiu. 

Cel szkolenia:Zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z dziećmi, rodzicami / opiekunami w środowisku szkolnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do empatycznej i asertywnej komunikacji 
2. Rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz potrzeb swoich, ucznia i rodzica/opiekuna.
3. 4 kroki empatycznej komunikacji w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.
4. Prowadzenie rozmowy zgodnie z zasadami empatycznej komunikacji. 
5. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pojawiających się w środowisku szkolnym.
Korzyści: Po szkoleniu uczestnicy:
* Zwiększą umiejętność posługiwania się językiem empatii i będą potrafili zastosować zasady asertywnej komunikacji bez przemocy w swoim środowisku pracy.
* Poznają efektywne sposoby budowania relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb swoich, ucznia i rodzica/opiekuna.
* Zwiększą umiejętność asertywnej komunikacji.
* Zwiększą umiejętność rozwiązywania problemów i konkretnych sytuacji konfliktowych w relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Wolfart – Samselska – terapeutka w podejściu skoncentrowanym na emocjach (EFT I i II stopień) oraz skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR I i II stopień).Oferuję pomoc psychologiczną w nurcie Gestalt. Specjalizuję się również w Focusingu,  life coachingu i coachingu kariery oraz poradnictwie pedagogicznym. Ukończyłam szkolenie z Terapii Akceptacji i Zaangażowania w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Posiadam certyfikat The British Focusing Association z Focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne. Ukończyłam również roczny trening Zen Coachingu (coaching oparty m.in. o założenia i filozofię NVC i Focusing) organizowany przez Dojrzewalnię Róż oraz CoachWise Essentials™ w Warszawie, które są zgodne z wytycznymi ICF. W 2022 roku otrzymałam dyplom ukończenia Programu Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Z wyboru i z wykształcenia jestem również pedagogiem specjalnym, doradcą  zawodowym i trenerką umiejętności interpersonalnych.

Od 2004 roku aktywnie pracuję jako pedagog, doradca zawodowy, coach, trener umiejętności interpersonalnych oraz terapeuta. Od 2014 roku prowadzę grupy rozwoju osobistego z elementami arteterapii oraz kręgi kobiet. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi (18-25 lat) oraz kobietami w życiowym kryzysie. Dotychczas przeprowadziłam ponad 4 tysiące godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa  zawodowego, coachingu i terapii.
 
Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Od wielu lat prowadzę własną działalność pod nazwą Esencje Życia, a wraz z mężem od 2019 roku współprowadzę Ośrodek Psychoterapii Integratywnej  PSYCHE INSTITUTE. Obecnie współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensi Institute,Firmą Cognitus oraz Akademią Leona Koźmińskiego