Narzędzia wspierające naukę zdalną – szkolenie on-line

 
Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 159 zł 

Program szkolenia:

  1. Podstawowe zasady pracy z uczniem podczas nauki zdalnej.
  2. Obsługa Platformy Microsoft Teams.
  3. Platformy wspierające tworzenie materiałów on-line typu Wackled, Genially, Canva.
  4. Narzędzia informatyczne ułatwiające pracę on-line.
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Agnieszka Besser – Krysiak – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/