Muzykoterapia – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 340 zł

Odbiorcy: Dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, medyków, grup zawodowych związanych z sytuacją pomagania, terapeutów innych dziedzin, zainteresowanych studentów.

Opis: Poznanie zasad stosowania muzykoterapii i jej technik  daje możliwość włączenia jej do pracy własnej. Wzbogaca warsztat uczestników o nowe, kreatywne formy zajęć.  Pozwala na nowe, niestandardowe i atrakcyjne rozwinięcie dotychczas stosowanych metod. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie muzykoterapii a także przyczynić się do rozwoju własnego.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego odtwarzacza muzyki z zainstalowaną aplikacją Spotify.

Program szkolenia:

  1. Rola dźwięków w życiu człowieka
  2. Metody, miejsca i formy zastosowania muzykoterapii
  3. Funkcje muzykoterapii (diagnostyczna, edukacyjna, terapeutyczna, profilaktyczna)
  4. Elementy dzieła muzycznego
  5. Podstawy form muzycznych i literatury
  6. Zasady używania materiału muzycznego
  7. Wybrane techniki muzykoterapeutyczne
  8. Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi
  9. Zasady doboru muzyki do terapii.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)

Prowadząca: Marta Antoszewska muzyk, muzykoterapeuta, członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zainteresowanych grup zawodowych – psychologów, pedagogów, medyków, muzyków i studentów. Pracuje indywidualnie i grupowo. Specjalizuje się w zaburzeniach psychosomatycznych, nerwicowych, terapii stresu przewlekłego, napięć, obniżonego nastroju, bezsenności. Specjalistka od emocji w muzyce i programowaniu muzyki do terapii. Ekspert w mediach w dziedzinie muzykoterapii, autorka artykułów popularyzujących tę dziedzinę (www.muzykoterapia.com.pl).