Metody Relaksacji w pracy z dziećmi w szkole i przedszkolu – szkolenie on – line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 28 października 2021 r. (18:00 - 21:00)
 • Cena: 159 zł

  Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dlatego warto wspierać dzieci w radzeniu sobie ze stresem poprzez stosowanie w codziennej pracy zabaw i ćwiczeń sprzyjających relaksacji i wyciszeniu, poprawie koncentracji.  

  W czasie warsztatów poznają Państwo elementy różnych metod relaksacyjnych:

  • Relaksacja progresywna Jacobsona
  • Trening autogenny Schultza
  • Metody oparte na pracy z oddechem
  • Muzykoterapia

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

  Prowadząca –  Joanna Bieńkowska-Terlecka – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/