Jestem oligofrenopedagogiem: Jak efektywnie pracować z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie? – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Odbiorcy: Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie – nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych. 

Opis: Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • poznanie wielu metod aktywizujących w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
 • zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów niepełnosprawnych w przełożeniu na lepszą koncentrację uwagi, wytrwałość, staranność;
 • pozyskanie umiejętności budowania relacji nauczyciel – uczeń.

Program szkolenia obejmuje:

 • część teoretyczna
 • część praktyczna – omówienie konkretnych przykładów
 • poznanie zasad organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

Korzyści:

 • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności ucznia niepełnosprawnego;
 • Poznasz ciekawe metody aktywizujące do pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • Nauczysz dzieci niepełnosprawne intelektualnych koncentracji, wytrwałości i staranności na miarę jego możliwości;
 • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod aktywizujących;

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/