Jestem oligofrenopedagogiem: Jak efektywnie pracować z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie? – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 25 października 2021 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 159 zł

  Odbiorcy: Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie – nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych. 

  Opis: Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.

  Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym;
  • poznanie wielu metod aktywizujących w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
  • zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów niepełnosprawnych w przełożeniu na lepszą koncentrację uwagi, wytrwałość, staranność;
  • pozyskanie umiejętności budowania relacji nauczyciel – uczeń.

  Program szkolenia obejmuje:

  • część teoretyczna
  • część praktyczna – omówienie konkretnych przykładów
  • poznanie zasad organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

  Korzyści:

  • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności ucznia niepełnosprawnego;
  • Poznasz ciekawe metody aktywizujące do pracy z uczniem niepełnosprawnym;
  • Nauczysz dzieci niepełnosprawne intelektualnych koncentracji, wytrwałości i staranności na miarę jego możliwości;
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod aktywizujących;

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/