Jak dotrzeć i współpracować z osobą niepełnosprawną intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergera – szkolenie dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do pracowników: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych tego typu jednostek, które zajmują się między innymi opieką osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergerem. Dla pracowników DPS, opiekunów MOPS i GOPS.

Opis: Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności pomocnych w pracy i nauce  z osobą niepełnosprawną intelektualnie, ze spektrum autyzmu. W czasie spotkania poruszone będą tematy związane z komunikacją, stawianiem granic oraz radzenie sobie w sytuacjach niewłaściwego zachowania podopiecznych. Omówione zostaną cechy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz osób z autyzmem, z Aspergerem. Dostarczona wiedza pozwoli nawiązać właściwe relacje, pozwoli komunikować się oraz polepszy komfort pracy i nauki. Zdobyta wiedza pozwoli opanować trudne zachowania podopiecznych, opanowania agresji oraz autoagresji osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu.

Cel szkolenia:  

  • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności pomocnych w opiece nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z autyzmem, Aspergerem.
  • Na spotkaniu omówimy cechy osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz osób z autyzmem, z Aspergerem.
  • Dostarczona wiedza pozwoli nawiązać właściwe relacje, pozwoli komunikować się oraz polepszy komfort pracy.
  • Zdobyta wiedza pozwoli opanować trudne zachowania podopiecznych, opanowania agresji oraz autoagresji osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu.

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz z autyzmem, z Aspergerem;
  2. Charakterystyka komunikowania się i nawiązywania relacji z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz ze spektrum autyzmu;
  3. Wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności, takich jak wzmacnianie pozytywnych zachowań, motywowanie do pracy, budowanie relacji w grupie;
  4. Wskazanie sprawdzonych metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, radzenie sobie z agresją, autoagresją osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z autyzmem, Aspergerem;
  5. Motywowanie się w sytuacjach kryzysu, wypalenia zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem czy Aspergerem.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/