Jak dotrzeć i współpracować z osobą niepełnosprawną intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergera – szkolenie dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 4 października 2021 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena – 159 zł

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

  Szkolenie skierowane jest do pracowników: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych tego typu jednostek, które zajmują się między innymi opieką osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergerem. Dla pracowników DPS, opiekunów MOPS i GOPS.

  Cel szkolenia:  

  • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności pomocnych w opiece nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z autyzmem, Aspergerem.
  • Na spotkaniu omówimy cechy osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz osób z autyzmem, z Aspergerem.
  • Dostarczona wiedza pozwoli nawiązać właściwe relacje, pozwoli komunikować się oraz polepszy komfort pracy.
  • Zdobyta wiedza pozwoli opanować trudne zachowania podopiecznych, opanowania agresji oraz autoagresji osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu.

  Program szkolenia:

  przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz z autyzmem, z Aspergerem;

  – charakterystyka komunikowania się i nawiązywania relacji z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim oraz ze spektrum autyzmu;

  – wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności, takich jak wzmacnianie pozytywnych zachowań, motywowanie do pracy, budowanie relacji w grupie;

  – wskazanie sprawdzonych metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, radzenie sobie z agresją, autoagresją osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z autyzmem, Aspergerem;

  – motywowanie się w sytuacjach kryzysu, wypalenia zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem czy Aspergerem.

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/