Instytucje prawne jako narzędzie w pracy nauczyciela, pedagoga, dyrektora – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów szkolnych i wychowawców.

Opis: Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale praktyczne wskazanie instytucji prawnych, które stoją na styku pracy nauczyciela w kontakcie z dzieckiem, rodzicami i opiekunami prawnymi oraz sądem, policją, prokuraturą i kuratorami. W szczególności dowiesz się, jak pracować z tymi instytucjami oraz z nich korzystać. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.

Program szkolenia:

  1. Rola kuratora sądowego w interwencji w sprawy rodzinne.
  2. Uprawnienia kuratora.
  3. Zasady współpracy z kuratorem.
  4. Policja: dzielnicowy, sekcja spraw rodzinnych i nieletnich, narkotyki.
  5. Pracownicy: MOPS, GOPS.
  6. Straż miejska – kompetencje i uprawnienia.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzą:

Magdalena Horoszkiewicz – radca prawny. Własna kancelaria prawna prowadzona przez 12 lat. Konsultant fundacji i stowarzyszeń działających w sprawie ochrony praw dziecka. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.

Tomasz Horoszkiewicz – Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, specjalizacja: szeroko pojęte prawo gospodarcze i handlowe. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.