Instytucje prawne jako narzędzie w pracy nauczyciela, pedagoga, dyrektora – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 3 listopada 2021 r. (18:30 - 21:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena – 169 zł

  Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów szkolnych i wychowawców.

  Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale praktyczne wskazanie instytucji prawnych, które stoją na styku pracy nauczyciela w kontakcie z dzieckiem, rodzicami i opiekunami prawnymi oraz sądem, policją, prokuraturą i kuratorami. W szczególności dowiesz się, jak pracować z tymi instytucjami oraz z nich korzystać. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.

  Program:

  1. Rola kuratora sądowego w interwencji w sprawy rodzinne.
  2. Uprawnienia kuratora.
  3. Zasady współpracy z kuratorem.
  4. Policja: dzielnicowy, sekcja spraw rodzinnych i nieletnich, narkotyki.
  5. Pracownicy: MOPS, GOPS.
  6. Straż miejska – kompetencje i uprawnienia.

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),

  Prowadzą:

  Magdalena Horoszkiewicz – radca prawny. Własna kancelaria prawna prowadzona przez 12 lat. Konsultant fundacji i stowarzyszeń działających w sprawie ochrony praw dziecka. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.

  Tomasz Horoszkiewicz. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, specjalizacja: szeroko pojęte prawo gospodarcze i handlowe. Specjalista prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego, rodzinnego – dotyczącego pracy nauczyciela.