Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 120 zł

Dla kogo? Nauczyciele

Opis: Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

  • Etapy pracy poznaną metodą.
  • Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej i eksperymentu w działania dydaktyczne- dokumentacja

Program:

  1. Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
  2. Zdobycie wiedzy na czym polega praca projektowa oraz dobre praktyki, poznanie ich pozytywów i zastosowanie w pracy z uczniami.
  3. Zdobycie umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
  4. Poznanie struktury i rodzajów innowacji pedagogicznej, poddanie jej ewaluacji.  
  5. Definicja innowacji pedagogicznej i eksperymentu.
  6. Dobre praktyki w pracy nauczyciela.
  7. Analiza rozporządzenia MEN.
  8. Projekt jako skuteczna metoda edukacji- regulacje prawne.

Korzyści: Uzyskanie wiedzy na temat skutecznego i efektywnego wdrażania działań innowacyjnych w pracę dydaktyczną. 

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska jest czynnym zawodowo nauczycielem, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym oraz trenerem oświaty. Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, była również nauczycielem przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej w szkole policealnej. Zajmuje się szkoleniami i webinarami dla kadry pedagogicznej.  Od lat prowadzi kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania dla nauczycieli. Jest trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla niej bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkala. Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. Interesuje się psychologią rozwoju i podróżami. W wolnych chwilach najchętniej czyta literaturę poświęconą psychologii pozytywnej, sama tworzy teksty oraz wciela ją w życie.