Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: diagnoza, struktura programu, akty prawne, przykładowe rozwiązania – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Program:

1.Diagnoza

a/ definicje- rodzaje diagnozy; narzędzia do diagnozy, struktura postępowania diagnostyczno- terapeutycznego pedagoga specjalnego

2. Metody pracy

b/ poznania ucznia; dydaktyczne; rewalidacyjne

3. Projektowanie zajęć rewalidacji indywidualnej

c/ analiza dokumentacji dziecka, powołanie zespołu specjalistów

d/ charakterystyka indywidualnego przypadku- Wielospecjalistyczna

Ocena Funkcjonowania Ucznia

e/ program rewalidacji (edukacyjno- terapeutyczny)

f/ dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb dziecka

4. Przykładowe programy- warsztat praktyczny.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),