Zabawy grafomotoryczne- przygotowanie do nauki pisania – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju motoryki małej i dużej; rola przedszkola i rodziców w rozwoju motoryki; zagrożenia.
  2. Motoryka mała – ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.
  3. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki czytania i pisania.
  4. Propozycje prac plastyczno – technicznych wspierających rozwój motoryki małej.
  5. Podsumowanie – prezentacja pomocy, książek, gier wspomagających pracę nauczyciela.

Korzyści po szkoleniu:

  1. Poznanie ćwiczeń grafomotorycznych, pozwalające dziecku trenować sprawność dłoni.
  2. Pomysły na prace plastyczne i prace domowe.
  3. Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Agnieszka Besser-Krysiak – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/