Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, również w kształceniu na odległość – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 129 zł

Odbiorcy: Wychowawcy, wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni.

Opis: Zdobycie wiedzy na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie kształcenia na odległość oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami.

 Program szkolenia:

  1. Analiza aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w systemie kształcenia na odległość. 
  2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Jak wspierać rodziców i uczniów.
  4. Ewaluacja oraz modyfikacja dokumentacji.
  5. Modyfikacja dostosowań oraz IPET.

Korzyści:

  • Poznanie obowiązujących przepisów.
  • Analiza obszaru i fotm udzielania PPP oraz prowadzenia dokumentacji w tym: modyfikacji i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Planowanie działania oraz pracy związanej z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska jest czynnym zawodowo nauczycielem, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym oraz trenerem oświaty. Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, była również nauczycielem przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej w szkole policealnej. Zajmuje się szkoleniami i webinarami dla kadry pedagogicznej.  Od lat prowadzi kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania dla nauczycieli. Jest trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla niej bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkala. Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. Interesuje się psychologią rozwoju i podróżami. W wolnych chwilach najchętniej czyta literaturę poświęconą psychologii pozytywnej, sama tworzy teksty oraz wciela ją w życie.