Diagnoza różnicowa opóźnionego rozwoju mowy – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 149 zł

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu opóźnionego rozwoju mowy.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi aspektami związanymi z istotą różnicową zakłóceń i zaburzeń mowy, których fundamentem jest opóźniony rozwój mowy.

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu zakłóceń i zaburzeń mowy
 • zna różnice między zakłóceniem i zaburzeniem mowy
 • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z ORM
 • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: czym jest mowa, jej komponenty i stadia rozwoju
 2. Wprowadzenie do zagadnień zaburzeń mowy u dzieci
 3. Klasyfikacja zaburzeń mowy
 4. Opóźniony rozwój mowy – istota zakłóceń
 5. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy – charakterystyka, przyczyny, objawy
 6. ORM typu SORM i NORM
 7. Kryteria wyodrębniania poszczególnych jednostek zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neurologicznym
 8. Czym jest SLI?
 9. Alalia prolongata jako zakłócenie mowy
 10. Alalia jako zaburzenie mowy
 11. Niedokształcenie mowy o typie afazji
 12. Afazja
 13. Afazja dziecięca
 14. Diagnoza różnicowa ORM
 15. Pytania uczestników.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.