Diagnoza i terapia małego dziecka z wadą słuchu – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Program szkolenia:

  1. Urządzenia wspomagające słyszenie stosowane u małych dzieci.
  2. Badania słuchu wykonywane u małych dzieci – które są ważne i przydatne dla logopedy.
  3. Diagnoza surdologopedyczna jako punkt wyjścia do planowania terapii – jak ją przeprowadzić, na co zwrócić uwagę, z czego skorzystać.
  4. Metoda audytywno-werbalna w terapii małego dziecka – założenia i strategie.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

Prowadząca: Joanna Ćwiklińska  – surdologopeda, pedagog specjalny. Od ponad 10 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rożnymi uszkodzeniami słuchu po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Autorka i współautorka artykułów naukowych poświęconych rehabilitacji osób korzystających z systemu implantu ślimakowego.