Czas na TrIKi w przedszkolu i szkole – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 159 zł

Opis: Porozmawiajmy o mądrym wykorzystaniu narzędzi interaktywnych i nie tylko w przedszkolu i klasach I- III.

Program szkolenia:

  1. Narzędziownik nauczyciela, czyli co ciekawego można znaleźć w Internecie dla siebie i dzieci.
  2. Umiejętności społeczne w grupie przedszkolnej i klasach I-III.
  3. Pobudźmy kreatywność – przykład ćwiczeń.
  4. Wymiana doświadczeń.

Na spotkaniu on-line dowiesz się:

  • jak mądrze wykorzystywać narzędzia TIK w swojej pracy dydaktycznej?
  •  jak rozbudzić kreatywność używając poznanych narzędzi?
  • jak kształtować umiejętności społeczne wśród dzieci?

Dzięki udziałowi w  warsztatach będziesz potrafił/a stworzyć własne, kreatywne  materiały dydaktyczne, korzystając z poznanych narzędzi oraz poznać dobre praktyki. Po części szkoleniowej zapraszam do dyskusji i zadawania pytań. Warsztat przewidziany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Barbara Chyłka – była nauczycielka gimnazjum, liceum i przez krótki czas przedszkola, gdzie uczyła religii, języka niemieckiego oraz historii. Wieloletnia opiekunka Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu oraz wychowawczyni. Była dyrektorka szkoły podstawowej w nowej odsłonie. Autorka programów nauczania z języka niemieckiego; innowacji pedagogicznych z edukacji globalnej oraz języka niemieckiego i historii; artykułów z zakresu nauczanych przedmiotów. Prelegentka na wielu edukacyjnych konferencjach. Obecnie trenerka, edukatorka prowadząca liczne formy doskonalenia nauczycieli; członkini grupy Superbelfrzy RP; prezeska opolskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego; doradczyni ds. języka niemieckiego oraz dwujęzyczności w Domu Współpracy–Polsko Niemieckiej w Opolu; na co dzień koordynatorka wolontariatu i fundraiserka w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie.