Spektrum autyzmu – konferencja on-line. Poznaj lepiej swojego ucznia.

 

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 18 września 2021 r. (09:30 - 14:40) ZAPISZ SIĘ
 • CENA: 129 zł

  Konferencja dla: nauczycieli z pasją, pedagogów, nauczycieli wspomagających, osób, pracujących jako pomoc nauczyciela, jak również dla osób pracujących w ośrodkach opieki społecznej, dla asystentów uczniów oraz wszystkich zainteresowanych.

  Zdobądź 4 certyfikaty z jednego wydarzenia.

  Program:

  Część I, czas trwania: 9.30 – 11.00.

  • Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie gości.
  • Wykład: „Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole”.

  Przedstawienie perspektywy specjalistów, nauczycieli oraz perspektywy rodzica.

  W tej części Konferencji, zapraszamy Państwa na wymianę doświadczeń. Wystąpią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, pedagodzy specjalni, trenerzy: Ewa Mordalska, Justyna Maciejewska, Anna Wójcik (https://cognitus.pl/o-nas/zespol/). Wykład będzie formą wywiadu pełnego trafnych pytań i odpowiedzi. Wiedza oparta na doświadczeniu. Z pasją i oddaniem wyjaśnimy co to jest autyzm, zespół Aspergera, omówimy na przykładach trudne zachowania, funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, relacje z rówieśnikami, rodzicami. Wskażemy najczęstsze problemy w funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu. Znikną obawy, strach przed nieznanym. Przekazane informacje oraz wskazówki pomogą w funkcjonowaniu z osobami ze spektrum autyzmu.

  Część II, Szkolenia.

  Szkolenie I – wykładowca: Anna Wójcik, godz. 11.00 – 12.00.

  Wybrane metody aktywizujące w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

  Program szkolenia:

  1. Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
  3. Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.

  Uczestnik otrzyma pomoce do zajęć w formie pdf.

  Przerwa: 12.00-12.10

  Szkolenie II wykładowca: Justyna Maciejewska – godz. 12.10 – 13.10

  Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu. Jakie zastosować strategie?

  Program:

  1. Charakterystyka trudnych zachowań.
  2. Metody pracy z uczniem z zachowaniami trudnymi.
  3. Przygotowanie miejsca pracy do realizacji lekcji z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.
  4. Dekalog zasad do pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami.

  Szkolenie III (wykładowca: Ewa Mordalska) – godz. 13 10 – 14.10.

  Tworzenie klasy integracyjnej, podział ról i obowiązków, relacje w zespole klasowym

  Program:

  1. Jak włączyć dziecko ze spektrum autyzmu do zespołu klasowego?
  2. Jak rozmawiać z uczniami o zaburzeniach ze spektrum autyzmu?
  3. Jakich trudności można się spodziewać w relacji uczeń ze spektrum autyzmu a klasa.
  • Pytania do ekspertów: Godz. 14.10 – 14.40.

  Zapraszamy!