Analiza i synteza wzrokowa, a nauka czytania – podejście praktyczne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 28 lutego 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 29 marca 2022 r. (18:00 - 21:00)

 • 💰Cena 159 zł

  Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać strategię wspierającą rozwój dzieci z deficytami.

  Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą percepcji wzrokowej, która ma znaczący wpływ na naukę czytania i pisania.

  Program szkolenia:

  1. Fizjologia układu wzrokowego
  2. Rozwój funkcji wzrokowych
  3. Składowe spostrzegania wzrokowego niezbędne w nauce czytania i pisania
  4. Percepcja wzrokowa: wyjaśnienie procesu, funkcje, objawy zaburzeń w poszczególnych aktywnościach
  5. Testy diagnostyczne
  6. Analiza i synteza wzrokowa
  7. Czy dominacja stronna ma znaczenie dla nauki czytania i pisania?
  8. Strategie terapeutyczne oparte na materiale tematycznym, literowym i atematycznym
  9. Pytania uczestników.

  Korzyści: Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

  • dysponuje wiedzą ogólną z zakresu percepcji wzrokowej
  • zna składowe spostrzegania wzrokowego niezbędne do nauki czytania
  • potrafi rozpoznać objawy i deficyty związane z deficytami percepcji wzrokowej
  • potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka
  • otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe
  • otrzymuje gotową pomoc w pdf do pracy.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Magdalena Kosiń – fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta i diagnosta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Ponadto od 12 lat prowadzi Polską Szkołę Sobotnią w Wielkiej Brytanii. Od 18 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Jej pasją zawodową jest praca z dziećmi z zaburzeniem rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne i zawodowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat jest szkoleniowcem. Prowadzi liczne szkolenia stacjonarne i online dla specjalistów, terapeutów i nauczycieli. Nie zapomina również o rodzicach, dla których organizuje darmowe konsultacje i szkolenia. Służy im radą i pomocą, aby lepiej zrozumieli swoje dzieci. Swoją pracę kieruje jednak głównie do dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi i problemami. To dzieci są dla niej najważniejsze. Założycielka i właścicielka Gabinetu Terapeutyczno – Szkoleniowego „Puzzle Szkolenia i Terapia” w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje nad książką na temat autyzmu, która ma być poradnikiem dla rodziców tych dzieci.