Wczesna interwencja logopedyczna w gabinecie – szkolenie on-line

Chcesz poznać pracę logopedy z zakresu wczesnej interwencji i wdrożyć rozwiązania terapeutyczne już od bardzo wczesnego okresu rozwoju?
Szkolenie on-line jest propozycją rozwoju dla osób chcących zgłębić wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem od okresu niemowlęcego oraz poznać możliwości diagnostyczno-terapeutyczne do wykorzystania w swoim miejscu pracy. 
Szkolenie potrwa 6 godzin dydaktycznych. 
 
Brak zaplanowanych szkoleń
Cena: 250 zł
 
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

 
I. Wczesna interwencja logopedyczna w gabinecie – szkolenie on-line.
1. Całościowy wywiad biologiczno-środowiskowy, z uwzględnieniem specyfiki pracy z najmłodszymi pacjentami. 
Uczestnik po szkoleniu otrzymuje arkusz wywiadu do wykorzystania  w praktyce logopedycznej.
2. Diagnoza logopedyczna niemowlęcia i małego dziecka od 0 do 3 roku życia, a także najważniejsze aspekty rozwoju w przypadku dzieci od 3 do 6 roku życia:
– Obserwacja dziecka: wytyczne do obserwacji oraz próba interpretacji zachować językowych – wspólna analiza. 
– Budowa i funkcje narządów artykulacyjnych – co powinno nas niepokoić? Czy potrafię wykonać badanie? 
– Funkcjonowanie zmysłów: jak i kiedy odesłać na badania obiektywne? Gotowe wskazówki do wykorzystania w pracy – formularz.
– Czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy – co może nas niepokoić?
– Rozwój funkcji pokarmowych dziecka – główne etapy, niepokoje.
– Co to znaczy opóźnienie w aspekcie rozwoju logopedycznego dziecka?
3. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej:
– Edukacja rodzica: jak wspierać rozwój w warunkach domowych? Co to znaczy profilaktyka logopedyczna w domu? Wsparcie dziecka w codziennej pielęgnacji. Propozycje do wykorzystania w praktyce. 
– Metody terapeutyczne wczesnej interwencji logopedycznej – co mogę zaproponować dziecku i rodzinie?
 
Uczestnik szkolenia otrzymuje:
– arkusz wywiadu biologiczno-środowiskowego do wykorzystania w swojej praktyce, 
– formularz skierowania na badania obiektywne,
– materiały szkoleniowej w formie papierowej,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
 
Prowadząca –  mgr Aleksandra Kaczyńska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/