Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy.  Podejście przyczynowo-objawowo-funkcjonalne – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 12 listopada 2021 r. (19:00 - 21:00)

 • 💰Cena 120 zł

  Opis: Zakres kursu obejmuje informacje nt. anatomii narządu żucia. Przedstawione zostaną procedury badawcze dot. stawu skroniowo-żuchwowego i techniki mobilizujące go.

  Odbiorcy: Osoby mające problem z narządem żucia, studenci logopedii, logopedzi, neurologopedzi.

  Program:
  1. Wprowadzenie do anatomii stawów skroniowo-żuchwowych.
  2. Dlaczego staw nie pracuje prawidłowo? Co może świadczyć o zaburzonej funkcji?
  3. Przyczyny zaburzeń funkcjonalnych.
  4. Praktyczne wskazówki do oceny trudności.
  5. Wytyczne do pracy – inspiracje, możliwości, wyzwania.

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
   
  Prowadzi: Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE Gabinet logopedyczny – Krzysztof Bieniek oraz współpracuje z poradnią stomatologiczną APO Stomatologia w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcji prymarnych, wady artykulacyjne, zaburzenia mięśniowe w okolicach ustno-twarzowych, zaburzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego pacjenci to dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce stosuje między innymi metody klasyczne w logopedii, CRAFTA, kinesiotaping, terapię miofunkcjonalną, terapię sensomotoryczną i manipulacje ustno-twarzowe i in.