Ruch i działanie – najlepsze na mowy wspomaganie! Autorski program logopedyczny do pracy z dzieckiem opóźnionym psychoruchowo – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
 
 
💰Cena: 199 zł
 
Opis: Szkolenie jest autorskim programem do wykorzystania w praktyce przez logopedów, terapeutów, rodziców, którzy szukają możliwości wsparcia dzieci z różnymi opóźnieniami. Praca nastawiona jest na działanie, ruch, stymulację mowy i całego ciała! Stanowi wspaniałe przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania.
 
Program szkolenia:
 1. Dlaczego dziecko prezentuje opóźniony rozwój komunikacji? Podejście diagnostyczne. Kroki diagnozy gabinetowej krok po kroku: percepcja słuchowa,  percepcja wzrokowa, koordynacja, napięcie mięśniowe i sprawność motoryczna, napięcie mięśniowe i sprawność narządów artykulacyjnych.
 2. Autorskie arkusze diagnostyczne do wykorzystania w praktyce!
 3. Praca zespołowa w kontekście wsparcia funkcjonowania dziecka – kto tworzy zespół i jak zorganizować współpracę?
 4. Program pracy z dzieckiem rozłożony na sfery:
  – percepcji wzrokowej: ruchy gałek ocznych, koordynacja okoruchowa, widzenie obuoczne, konwergencja i akomodacja, obwód widzenia, wrażliwośc na kontrast, różnicowanie wzrokowe.
  – percepcji słuchowej: dyskryminacji słuchowej, różnicowania słuchowego, identyfikacji słuchowej, analizy i syntezy słuchowej, rozumienie.
  – koordynacja ciała: integrowanie stronności ciała, stabilizacja centralna, postawa ciała, ćwiczenia równoważne, koordynacja słuchowo-wzrokowa.
  – wsparcie proprioceptywane,
  – ćwiczenia ruchów i zabaw precyzyjnych,
  – ćwiczenia motoryki artykulacyjnej w aspekcie funkcjonowania całościowego.
 5. Kontrola postępów poetapowych – wskazówki i wytyczne.

Korzyści: Podczas kursu otrzymacie Państwo gotowe arkusze i zestawy ćwiczeń do pracy z pacjentem!

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca –  Aleksandra Kaczyńska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/