Rozwój mowy – perspektywa neurobiologiczna – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena: 199 zł

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Poznanie mózgowych mechanizmów mowy od wielu lat leży z obszarze zainteresowania psycholingwistów, logopedów czy neuropsychologów. Współczesne badania, prowadzone z wykorzystaniem metod obrazowania mózgu np. funkcjonalnego rezonansu magnetyczny (ang. functional magnetic rezonance imaging, fMRI), pozwoliły zobrazować struktury mózgu odpowiedzialne za procesy językowe, co istotne nie tylko w okresie dorosłości, lecz także w okresie rozwoju. Wyniki prowadzonych badań z udziałem niemowląt i małych dzieci wskazują, że lateralizacja funkcji językowych, w tym dominująca dla procesów fonologicznych aktywność lewej półkuli,
występuje już w okresie niemowlęcym. Wykazano także jak istotny dla kształtowania funkcji językowych jest wczesny kontakt z rodzimym systemem językowym oraz jak uszkodzenie we wczesnym okresie rozwoju wpływa na organizację funkcji językowych w mózgu.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną:

  • założenia badań prowadzonych z wykorzystaniem metod obrazowania funkcji i struktury mózgu,
  • organizacja funkcji językowych,
  • mechanizmy plastyczności neuronalnej w okresie rozwoju.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)

Prowadząca: Krystyna Rymarczyk, doktor nauk biologicznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia powstawania reakcji mimicznych, mózgowej organizacji procesów emocjonalnych, w tym roli dynamiki oraz poziomu empatii w percepcji ekspresji emocjonalnych. W tym obszarze prowadzi badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) jak i elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy (EMG). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów zarówno z zakresu neuronauki społecznej, jak i psychologii m.in. PLOS One, Frontiers in Psychology, Frontiers in Behavioral Neuroscience i inne. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, mechanizmami plastyczności mózgowej, wpływem aktywności fizycznej na rozwój mózgu dziecka i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe takie jak Tydzień Mózgu. Wielokrotnie otrzymała nagroda Dziekana Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.