Rozwijanie komunikacji werbalnej dzieci z autystycznym spektrum zachowań – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 350 zł

Odbiorcy: Szkolenie adresowane jest dla logopedów, neurologopedów, terapeutów pracujących nad komunikacją dzieci z ASD oraz studentów logopedii.

Opis: Komunikacja werbalna dzieci z ASD jest wyzwaniem dla logopedów i terapeutów komunikacji. Deficyty ilościowe, jakościowe i w pragmatycznym użyciu języka, powodują konieczność prowadzenia kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. Na szkoleniu poznasz sposoby pracy z dzieckiem na różnych poziomach funkcjonowania komunikacyjnego, zaprezentowane zostaną konkretne propozycje aktywności, zabaw. Omówione zostaną też strategie terapeutyczne do wykorzystania na zajęciach indywidualnych, grupowych oraz w pracy z rodzicami.

Program szkolenia:

  1. Specyfika rozwoju komunikacji językowej dzieci z ASD.
  2. Pierwsze gesty, pierwsze słowa – zabawa z dzieckiem z ASD.
  3. Budujemy zdania – zastosowanie wizualizacji w pracy terapeutycznej.
  4. Rozwijanie kompetencji językowej – pomysły na aktywności.
  5. Uczę się rozmawiać – grupowe zajęcia rozwijając komunikację społeczną.
  6. Wspieranie rodziców w rozwijaniu komunikacji dzieci z ASD.

Materiały: Po szkoleniu otrzymasz opis prezentowanych na szkoleniu zabaw, propozycje programów dla rodziców oraz skrypt z prezentowanych na szkoleniu treści.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: mgr Magdalena Tarnawska – ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży,  zawodowo związana była z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, szkołą i przedszkolem, współpracowała z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadzi gabinet neurologopedyczny „Mowa na Opak”, oraz stronę na Fb pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, ma bogate doświadczenie w zakresie prelekcji konferencyjnych, autorka artykułów specjalistycznych oraz pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań”.  Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie