Rotacyzm, lambdacyzm i głoska [j] – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 17 maja 2021 r. (18:00 - 21:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena 149 zł

  Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

  Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  Szkolenie przybliżające problematykę nieprawidłowej wymowy głosek przedniojęzykowo – dziąsłowych [l] i [r], mające na celu ukazanie skutecznych sposobów wywoływania głoski [r] oraz pracy z dzieckiem z rotacyzmem.

  Głoska [r] to najpóźniej pojawiająca się w wymowie dziecka głoska języka polskiego. Bardzo często wywołanie jej i prawidłowe utrwalenie stanowi nie lada wyzwanie nie tylko dla początkującego logopedy.

  Masz problem w wywołaniem prawidłowej realizacji głoski [r]?

  Nie wiesz jak w ciekawy i angażujący dziecko sposób zachęcić do pracy nad utrwalaniem poprawnej artykulacji głosek [l] i [r]?

  Brakuje Ci pomysłów na pomoce logopedyczne i karty pracy?

  Skorzystaj ze szkolenia, na którym poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące głosek przedniojęzykowo – dziąsłowych [l] i [r].

  Dla kogo?

  Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących logopedów, logopedów, nauczycieli przedszkola

  Program:

  1. Norma a nieprawidłowości w wymowie głosek [r] i [l]
  2. Przyczyny nieprawidłowej wymowy głoski [l] i [r]
  3. Sposoby wywoływania
  4. Etapy korekcji głosek tych głosek
  5. Prawidłowa spoczynkowa pozycja języka i jej wpływ na realizację głoski [l] oraz [r]
  6. Kreatywne pomoce logopedyczne w korekcji głosek [l] i [r]– jak motywować dziecko do pracy w domu i gabinecie logopedycznym
  7. Sposoby dokumentowania postępów dziecka – zeszyty dziecka i karty aktywności
  8. Co robić, kiedy trafi do nas dziecko z deformacja dźwięku i silnie utrwalonym nieprawidłowym nawykiem wymowy głoski [r]?
  9. Terapia rotacyzmu wcale nie musi być nużąca – autorskie karty pracy i pomoce logopedyczne w terapii głosek [l] i [r]
  10. Scenariusze indywidualnych zajęć logopedycznych oraz zabaw służących utrwalaniu w/w głosek

  Korzyści:

  • usystematyzowanie wiedzy na temat głosek [l] i [r] oraz najczęściej występujących trudności podczas ich wywoływania i automatyzacji
  • nabycie umiejętności dostosowywania kart pracy do indywidualnych możliwości dziecka objętego terapią logopedyczną
  • uzyskanie pewności w postępowaniu logopedycznym w przypadku rotacyzmu
  • zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia własnych kreatywnych pomocy i zabaw angażujących dziecko i jego rodzinę w proces korekcji wad wymowy
  • prezent niespodzianka!

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Katarzyna Pawelec = logopeda, surdologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi nabyła, pracując jako logopeda, surdologopeda poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagog szkolny, licencjonowany trener szybkiego czytania oraz terapeuta mowy w centrum dla dzieci autystycznych ELI (Early Language Intervention) i Medicus Medical Centre w Dublinie (Irlandia), gdzie prowadziła terapię logopedyczną dzieci dwujęzycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozowaniem i korekcją wad wymowy dzieci, młodzież i dorosłych, indywidualną terapią rozmaitych zaburzeń mowy.