Programowanie języka u osób dorosłych z afazją – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 200 zł

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, terapeutów i opiekunów osób dorosłych z afazją.

Opis: Świadomość zasad doboru elementów językowych najistotniejsza jest w przypadku głębokich zaburzeń afatycznych, gdzie jedyną drogą do samodzielnego komunikowania się pozostaje najczęściej wykorzystanie funkcji zachowanych tj. prawopółkulowych. Uruchomienie przetwarzania lewopółkulowego odbywać się powinno w obszarze wszystkich podsystemów języka, by pacjent dotknięty trudnościami komunikacyjnymi jak najszybciej odczuł proces restytucji mowy. Odbudowa systemu językowego związana jest z diagnozą 1. rozumienia, 2. nazywania i 3. powtarzania na każdym poziomie organizacji językowej. Przestawione podczas spotkania sposoby pracy nad system językowym u pacjentów z afazją wpisują się w szerszą koncepcję neurobiologicznego rozumienia jej patomechanizmu.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu programowania języka w terapii osób dorosłych z afazją.

Program szkolenia:

  1. Neurobiologiczne podstawy programowania języka u osób z afazją.
  2. Gradualne badanie mowy w afazji.
  3. Techniki odbudowy lewopółkulowych funkcji językowych z wykorzystaniem zachowanych zdolności prawej półkuli.
    • Sposoby wywoływania głosek u pacjentów neurologicznych
    • Programowanie podsystemu semantycznego (rozumienie, nazywanie)
    • Zasady programowania zdań i dłuższych wypowiedzi.
  4. Analiza materiałów audiowizualnych

Korzyści: Autorski sposób pracy z pacjentami z afazją opracowany został na bazie wieloletnich doświadczeń terapeutycznych i naukowych, przez co kładzie ogromny nacisk na umiejętności nieopresyjnego sposobu oceny funkcjonowania językowego pacjentów. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładami (nagrania audiowizualne) dokumentującymi zarówno dysfunkcje pacjentów, jak również sposobami terapii oraz rezultatami.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w materiały dotyczące programowania języka u osób z afazją oraz skrypt będący podstawą szkolenia.

Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UJ oraz logopedii UP w Krakowie; neurologopeda w Centrum Origin Karków; glottodydaktyk w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego UP w Krakowie. Specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, terapii miofunkcjonalnej i PNF; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktorka naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób dorosłych chorych neurologicznie, dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi oraz w nauczaniu wymowy obcokrajowców. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.