Mózgowe Porażenie dziecięce w praktyce logopedycznej – holistyczny program diagnostyczno-terapeutyczny. Doświadczenia zespołowe – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena: 650 zł

Piątek 18.00-21.00
Sobota 9.00-15.00
+ moduł e-learningu

Kurs on-line z modułem e-learningowym

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do Mózgowego Porażenia Dziecięcego – definicje, klasyfikacje, postacie, charakterystyka.
2. Objawy MPD oraz postacie w praktyce.
3. Skale diagnostyczne w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym.
4. Sprawności motoryczne w poszczególnych typach MPD.
5. Kontrola posturalna i jej wpływ na samoobsługę.
6. Przetwarzanie sensoryczne dziecka z MPD, w tym przetwarzanie wzrokowe i słuchowe.
7. Dyzartria o podłożu Mózgowego Porażenia:
– obserwacja wraz z arkuszem obserwacji (szczegółowe omówienie),
– analiza badań medycznych,
– diagnoza w ujęciu sensoryczno-motorycznym,
– diagnoza komunikacji.
8. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z dyzartrią wrodzoną.
9. Dysfagia a MPD – diagnoza, postępowanie, wskazówki.
10. Terapia dziecka z MPD w ujęciu holistycznym:
– jak wyznaczyć cele terapeutyczne po przeprowadzonej diagnozie?
– dieta dziecka z wyzwaniem?
– opieka medyczna dziecka z MPD,
– czynności pielęgnacyjne,
– pozycjonowanie do zabawy, karmienia, nauki, terapii,
– wsparcie w życiu codziennym,
– terapia orofacjalna,
– higiena dziecka z MPD,
11. Akcesoria, sprzęt, wsparcie.
12. Terapia wspomagające – nowe trendy w terapii, doniesienia naukowe i praktyka.

Uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

Ewa Wojewoda – terapeuta manualny, fizjoterapeuta, terapeuta metody J. Brondo – Argentina.

Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, terapeuta taktylny, terapeuta karmienia, terapeuta metody J. Brondo – Argentina; ukończyła curso RCM – Cordoba, Argentina.

z gościnnym udziałem Jolanty Uchman – lekarz pediatra, specjalista żywienia, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z wyzwaniami (e-learning).