Mózgowe Porażenie dziecięce w praktyce logopedycznej – holistyczny program diagnostyczno-terapeutyczny. Doświadczenia zespołowe – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 650 zł

 • Piątek 18.00-21.00
 • Sobota 9.00-15.00
 • + moduł e-learningu

Kurs on-line z modułem e-learningowym

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Mózgowego Porażenia Dziecięcego – definicje, klasyfikacje, postacie, charakterystyka.
 2. Objawy MPD oraz postacie w praktyce.
 3. Skale diagnostyczne w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym.
 4. Sprawności motoryczne w poszczególnych typach MPD.
 5. Kontrola posturalna i jej wpływ na samoobsługę.
 6. Przetwarzanie sensoryczne dziecka z MPD, w tym przetwarzanie wzrokowe i słuchowe.
 7. Dyzartria o podłożu Mózgowego Porażenia: obserwacja wraz z arkuszem obserwacji (szczegółowe omówienie), analiza badań medycznych, diagnoza w ujęciu sensoryczno-motorycznym, diagnoza komunikacji.
 8. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z dyzartrią wrodzoną.
 9. Dysfagia a MPD – diagnoza, postępowanie, wskazówki.
 10. Akcesoria, sprzęt, wsparcie.
 11. Terapia wspomagające – nowe trendy w terapii, doniesienia naukowe i praktyka.
 12. Terapia dziecka z MPD w ujęciu holistycznym:
  – jak wyznaczyć cele terapeutyczne po przeprowadzonej diagnozie?
  – dieta dziecka z wyzwaniem?
  – opieka medyczna dziecka z MPD,
  – czynności pielęgnacyjne,
  – pozycjonowanie do zabawy, karmienia, nauki, terapii,
  – wsparcie w życiu codziennym,
  – terapia orofacjalna,
  – higiena dziecka z MPD.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

 • Ewa Wojewoda – terapeuta manualny, fizjoterapeuta, terapeuta metody J. Brondo – Argentina.
 • Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, terapeuta taktylny, terapeuta karmienia, terapeuta metody J. Brondo – Argentina; ukończyła curso RCM – Cordoba, Argentina.
 • Jolanta Uchmann – lekarz pediatra, specjalista żywienia, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z wyzwaniami (e-learning).