Mózgowe Porażenie dziecięce w praktyce logopedycznej – holistyczny program diagnostyczno-terapeutyczny. Doświadczenia zespołowe – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 26 marca 2021 - 27 marca 2021 r. (18:00 - 15:00) ZAPISZ SIĘ
 • Cena: 650 zł

  Piątek 18.00-21.00
  Sobota 9.00-15.00
  + moduł e-learningu

  Kurs on-line z modułem e-learningowym

  PROGRAM:

  1. Wprowadzenie do Mózgowego Porażenia Dziecięcego – definicje, klasyfikacje, postacie, charakterystyka.
  2. Objawy MPD oraz postacie w praktyce.
  3. Skale diagnostyczne w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym.
  4. Sprawności motoryczne w poszczególnych typach MPD.
  5. Kontrola posturalna i jej wpływ na samoobsługę.
  6. Przetwarzanie sensoryczne dziecka z MPD, w tym przetwarzanie wzrokowe i słuchowe.
  7. Dyzartria o podłożu Mózgowego Porażenia:
  – obserwacja wraz z arkuszem obserwacji (szczegółowe omówienie),
  – analiza badań medycznych,
  – diagnoza w ujęciu sensoryczno-motorycznym,
  – diagnoza komunikacji.
  8. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z dyzartrią wrodzoną.
  9. Dysfagia a MPD – diagnoza, postępowanie, wskazówki.
  10. Terapia dziecka z MPD w ujęciu holistycznym:
  – jak wyznaczyć cele terapeutyczne po przeprowadzonej diagnozie?
  – dieta dziecka z wyzwaniem?
  – opieka medyczna dziecka z MPD,
  – czynności pielęgnacyjne,
  – pozycjonowanie do zabawy, karmienia, nauki, terapii,
  – wsparcie w życiu codziennym,
  – terapia orofacjalna,
  – higiena dziecka z MPD,
  11. Akcesoria, sprzęt, wsparcie.
  12. Terapia wspomagające – nowe trendy w terapii, doniesienia naukowe i praktyka.

  Uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe.

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzące:

  Ewa Wojewoda – terapeuta manualny, fizjoterapeuta, terapeuta metody J. Brondo – Argentina.

  Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, terapeuta taktylny, terapeuta karmienia, terapeuta metody J. Brondo – Argentina; ukończyła curso RCM – Cordoba, Argentina.

  z gościnnym udziałem Jolanty Uchman – lekarz pediatra, specjalista żywienia, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z wyzwaniami (e-learning).