Mózgowe mechanizmy mowy – rozwój mowy dziecka – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
 
💰Cena: 129 zł

Opis: Narządy artykulacyjne rozwijają się od pierwszych tygodni życia płodowego. Cały okres ciąży to intensywny rozwój dziecka, ale też rozwój ważnych dla życia układów. Prawidłowa praca narządów artykulacyjnych to nie tylko prawidłowa mowa, ale też umiejętność połykania. Te dwie funkcje są ze sobą w istotny sposób powiązane. Ważne zatem jest, aby znać istotne etapy rozwoju, pojawiające się nieprawidłowości oraz sposoby ich diagnozowania. 

Program szkolenia:

  1. Rozwój narządów artykulacyjnych od okresu prenatalnego.
  2. Rozwój połykania od ssania do połykania „dorosłego”.
  3. Etapy rozwoju mowy dziecka.
  4. Zaburzenia rozwoju dziecka.
  5. Sposoby terapii – Lax Vox, PNF, Kinesio Tapping.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda. Od wielu lat zajmuje się problematyką schorzeń układu nerwowego oraz konsekwencjami jego uszkodzenia. Główny kierunek zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną, czyli zaburzenia połykania. Pracuje w Oddziale Udarowym oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, opiekuje się pacjentami z zaburzeniami mowy i komunikowania się, które są wynikiem udaru, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i innych schorzeń układu nerwowego. Ponadto interesuje się szeroko pojętymi zaburzeniami odżywiania – ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu leczenia żywieniowego i opieki metabolicznej (studia pod patronatem POLSPEN). Prowadzi zajęcia ze studentami neurobiologii, neurologopedii, medycyny oraz zajęcia w ramach specjalizacji z zakresu neurologopedii. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu neurologopedii, pomocy dydaktycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji poznawczych i komunikowania się. Bierze czynny udział w wielu konferencjach oraz prowadzi warsztaty dla logopedów i neurologopedów.