Masaż logopedyczny cz. III – szkolenie on-line

Każdy z uczestników otrzyma bogate materiały szkoleniowe i wsparcie w działaniu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odbycie kursu z masażu I i II części.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 31 października 2020 r. (09:00 - 14:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena 299 zł

  1.      Masaż logopedyczny a stymulacje ustno-twarzowe – holistyczne podejście do pracy z pacjentem.

  2.      Ocena pacjenta wg Indywidualnej Karty Sensoryczno-Motorycznego Funkcjonowania Kompleksu Ustno-Twarzowego – diagnoza, obserwacja i wytyczne do działania krok po kroku.

  3.      Studium przypadku dziecka w aspekcie wsparcia sensoryczno-motorycznego:

  – z zespołem genetycznym m.in. Zespół Downa, Zespół Wiliamsa,

  – z dysfunkcją neuromotoryczną,

  – zaburzeniami napięcia mięśniowego,

  – zaburzeniami funkcji pokarmowych okolicy orofacjalnej.

  4.      Inne wyzwania – propozycje, trudności, wsparcie.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)