Masaż logopedyczny cz. III – szkolenie on-line

Każdy z uczestników otrzyma bogate materiały szkoleniowe i wsparcie w działaniu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odbycie kursu z masażu I i II części.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 299 zł

1.      Masaż logopedyczny a stymulacje ustno-twarzowe – holistyczne podejście do pracy z pacjentem.

2.      Ocena pacjenta wg Indywidualnej Karty Sensoryczno-Motorycznego Funkcjonowania Kompleksu Ustno-Twarzowego – diagnoza, obserwacja i wytyczne do działania krok po kroku.

3.      Studium przypadku dziecka w aspekcie wsparcia sensoryczno-motorycznego:

– z zespołem genetycznym m.in. Zespół Downa, Zespół Wiliamsa,

– z dysfunkcją neuromotoryczną,

– zaburzeniami napięcia mięśniowego,

– zaburzeniami funkcji pokarmowych okolicy orofacjalnej.

4.      Inne wyzwania – propozycje, trudności, wsparcie.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)