Masaż logopedyczny cz. III – szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odbycie kursu z masażu I i II części.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 299 zł

Program szkolenia:

  1. Masaż logopedyczny a stymulacje ustno-twarzowe – holistyczne podejście do pracy z pacjentem.
  2. Ocena pacjenta wg Indywidualnej Karty Sensoryczno-Motorycznego Funkcjonowania Kompleksu Ustno-Twarzowego – diagnoza, obserwacja i wytyczne do działania krok po kroku.
  3. Studium przypadku dziecka w aspekcie wsparcia sensoryczno-motorycznego:
  • z zespołem genetycznym m.in. Zespół Downa, Zespół Wiliamsa,
  • z dysfunkcją neuromotoryczną,
  • zaburzeniami napięcia mięśniowego,
  • zaburzeniami funkcji pokarmowych okolicy orofacjalnej.

Korzyści: Każdy z uczestników otrzyma bogate materiały szkoleniowe i wsparcie w działaniu.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia,

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca –  Aleksandra Kaczyńska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/