Logopedyczne triki na leniwe języki – diagnoza, terapia, warsztat – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń
Cena: 299 zł
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych: 3 razy 45 minut – przerwa – 3 razy 45 minut.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Program:

  1. Dlaczego język się nie słucha, czyli w poszukiwaniu przyczyn trudności pracy języka.
  2. Jak praca całego ciała może wpływać na pracę języka? Holistyczne podejście do problemu: praca dłoni, stopy a sfera oralna, związek łańcuchów mięśniowych z pracą języka, napięcie mięśniowe i jego regulacja, przetwarzanie sensomotoryczne w aspekcie rozwoju funkcji oralnych.
  3. Diagnoza trudności języka – arkusz oceny pracy języka w aspekcie logopedycznym. Zastosowanie, możliwości, szanse. Autorski model diagnozy wstępnej i właściwej.
  4. Konsekwencje zaburzonej pracy języka: wady artykulacji, trudności z treningiem karmienia, trudności oddechowo-fonacyjne, trudności edukacyjno-poznawcze, wady anatomiczne.
  5. Próba diagnozy na poziomie przyczyna-skutek.
  6. Możliwe rozwiązanie terapeutyczne – przegląd metod i terapii: masaż logopedyczny, czy warto wykonywać? ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej, elementy terapii dyslalii, metody wspomagające: masaż wibratorami logopedycznymi, elektrostymulacja języka, kinesiotaping logopedyczny. 

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  •  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
  • materiały w formie papierowej,
  • 10 gier dydaktycznych w formie wysyłki (do samodzielnego złożenia wg instrukcji).

Prowadząca –  mgr Aleksandra Kaczyńska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/