Logopeda na start – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 19 marca 2023 r. (09:00 - 13:00)
 • 22 kwietnia 2023 r. (09:00 - 13:00)

 • 💰Cena 220 zł

  Odbiorcy: Logopedzi z krótkim stażem lub rozpoczynający pracę, osoby wracające do zawodu po przerwie oraz terapeuci innych specjalizacji pozostający w ścisłej współpracy z logopedą w zespole.

  Cel szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej pracy logopedy ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty prawa oświatowego oraz interdyscyplinarność zawodu logopedy.

  Program szkolenia:

  1. Logopedia – ogólne standardy postępowania.
  2. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia (w tym mózgowa organizacja mowy, anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu).
  3. Etapy rozwoju mowy vs rozwój psychoruchowy dziecka (norma).
  4. Typologia zaburzeń mowy – standardy postępowania.
  5. Trudności diagnostyczne – wywiad, dokumentacja medyczna, testy specjalistyczne.
  6. Dokumentacja logopedyczna w placówce oświatowej.
  7. Specyfika terapii osób z zaburzeniami artykulacyjnymi, autyzmem, zespołami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym, sprzężeniami.
  8. Komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC).
  9. Metody i formy pracy logopedycznej.
  10. Pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej.
  11. Sytuacje trudne w terapii logopedycznej.
  12. Logopeda w zespole specjalistycznym.
  13. Znaczenie terapii logopedycznej:
   • cechy i zadania terapeuty,
   • współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,
   • metodyka pracy terapeutycznej.
   • aspekty prawne – logopedia w światle prawa.

  Metody pracy:
  – wykład/prezentacja multimedialna
  – film
  – dyskusja
  – ćwiczenia praktyczne
  – analiza studium przypadku

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Anna Wójcik – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/