KURS – PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy – strategie diagnostyczno-terapeutyczne (moduł I)

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 26 lutego 2022 - 27 lutego 2022 r. (09:00 - 13:00)
 • 💰Cena – 1300zł

  • sobota 9.00-17.00
  • niedziela 9.00-13.00

  MODUŁ I Zaburzenia karmienia – model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od urodzenia do 12 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne.

  Program szkolenia:

  DIAGNOZA

  1. W poszukiwaniu przyczyny trudności – analiza okresu prenatalno-perinatalnego z uwzględnieniem dokumentacji medycznej, wywiadu biologiczno-środowiskowego w oparciu o najnowsze standardy postępowania. Przykłady kliniczne.
  2. Noworodek i jego potrzeby, a trudności z pobieraniem pokarmów – całościowa diagnoza logopedyczna w aspekcie żywieniowym. Doświadczenia i praktyka własna w oparciu o doświadczenia z Oddziału Neonatologii. Przykłady kliniczne.
  3. Rozwój funkcji pokarmowych niemowlęcia do 12 miesiąca życia –  etapy rozwojowe, norma a wyzwanie.
  4. Całościowa diagnoza zaburzeń karmienia w pierwszym roku życia – aspekt logopedyczny. Przykłady kliniczne.
  5. Możliwości diagnostyczne niemowląt w zakresie zaburzeń połykania  – VFSS/FEES. Wskazania, ograniczenia i przeciwskazania.

  TERAPIA

  1. Główne kierunki działań w zakresie trudności w karmieniu dziecka 0-12 – jakie mamy możliwości?
  2. Zespół specjalistów zajmujących się całościowym wsparciem dziecka i rodziny w zakresie trudności związanych z przyjmowaniem pokarmów – role, zadania, możliwości i efekty działań.
  3. Czy mam możliwości wsparcia karmienia innymi drogami niż doustnie? Kiedy o tym myśleć? Procedura krok po kroku. Leczenie żywieniowe.
  4. Praca z dzieckiem z trudnościami w ssaniu. Karmienie dziecka urodzonego przedwcześnie, karmienie dziecka z rozszczepem, wiotkością krtani.
  5. Strategie sensoryczno-motoryczne stosowane w pracy z małym dzieckiem wykazującym trudności w karmieniu – doświadczenia i przykłady z praktyki własnej.

  Korzyści:

  • W trakcie szkolenie wiedza teoretyczna będzie poparta danymi naukowymi, zdjęciami, materiałem filmowym i ćwiczeniami praktycznymi.
  • Każdy Uczestnik szkolenia, będzie miał możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebook’u „ PEDIATRIC FEEDING DISORDES” dedykowanej naszym kursantom. Grupa będzie kontynuacją ścieżki edukacyjnej.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzące:

  • Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath i Bobath Baby.
  • Aleksandra Kaczyńska  – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath.